טכנולוגיה

קול קורא להשתתפות בקבוצת המחקר: תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אנא שלחו הצעת מחקר עד 1.1.2018 קבוצת המחקר על תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS) מבקשת להפגיש שתי דיסציפלינות שיש ביניהן הבדלים עמוקים, אך גם נקודת ממשק חשובה שלא תמיד זוכה לדיון ולפיתוח משמעותיים: הפוליטי. תרומתם הגדולה של לימודי STS בשלושת העשורים האחרונים הייתה בהפיכת הפוליטי...
18/11/2014 - 16:30 עד 20:15
עם השנים הולכת ומשתפרת היכולת הטכנולוגית לקבל מידע גנטי על עוברים במהלך ההיריון, בד בבד עם ירידה ניכרת בעלות הבדיקות, אשר הופכת אותן לזמינות יותר. בדיקות גנטיות מתקדמות בהיריון מסייעות אמנם לאתר מגוון מצבים רפואיים של העובר, אך עם זאת עשויות לגלות ממצאים שמשמעותם הקלינית אינה ברורה דיה וממצאים...
21/05/2014 - 19:00 עד 21:00
בעשור האחרון התעוררה בקרב רבים תחושה גוברת של פסימיות טכנולוגית המעמידה בספק את יכולתם של משקים פוסט־תעשייתיים להמשיך את התנופה הטכנולוגית שאפיינה את המאה העשרים. אשר על כן, יש החוזים האטה ניכרת בשיעורי הצמיחה הכלכלית בהשוואה לעבר. ואולם, תחזית זו עומדת בסתירה להתרחבות מתמדת בגבולות המדע, המצביעה...
25/11/2013 - 18:00 עד 20:00
In recent decades the idea of “sexual health” has gone from obscurity to ubiquity. Yet the convergence around the term masks a remarkable diversity of scientific and cultural agendas. I trace the proliferation of sexual health discourses and analyze their diverse effects. These findings provide...
The Future of Humanity: Post-Humanism  and Trans-Humanism
24/10/2011 - 10:00 עד 20:00
The terms "Post-humanism" and "Trans-humanism" name cultural and philosophical frameworks that emerged in the wake of modern disruptions of humanism. Both concepts signal a crisis in the philosophical conception of "human being" as well as our definition and understanding of humanity and humanism,...
שעת לחץ: על הביולוגיה המולקולרית של התגובות למצבי לחץ
תגובות לחץ הן חלק בלתי נפרד מאתנו. כשם שבעלי חיים מסוגלים להפעילן במצבי סכנה לקיומם, גם אנו יכולים לעשות זאת. בטווח הקצר תגובות הלחץ פועלות לטובתנו, אך השלכותיהן המתמשכות עלולות להיות הרסניות. הספר מתאר את התועלת ואת הסיכון שבתגובות לחץ ומסביר את התהליכים האחראיים לתופעות ארוכות הטווח הקשורות בהן,...