טכנולוגיה

האבולוציה של הנפש המרגישה
09/05/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
מיתוסים, לאומיות וטריטוריה: המקרא כמעצב עבר ועתיד
10/04/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
החיים על פי איקרוס
07/03/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
ההיסטוריה של ״העובדה״
21/02/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרה נפגוש שורה של מדענים, אמנים, פילוסופים ואנשי מעשה העוסקים במדע ובמחשבה על מקומו בתרבות, ומתמודדים ביצירתיות עם האתגר המיוחד לזמננו: הקושי להחזיק בתפיסה המכבדת ואף מהללת את המדע והטכנולוגיה ובה בעת מבקרת אותם ומבקשת לתחום את גבולות הגזרה שלהם.  בסדרה נדבר על שורה של נושאים: מדעי המוח וחקר...
Call for Papers - 18th Annual Conference of the Israel Society for the History and Philosophy of Science
מועד הגשה אחרון: 28.2.2018  האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים מתכבדת להודיע על קיום הכנס השנתי השמונה-עשר. הכנס יתקיים ביום ראשון, כ"ז סיון תשע"ח, 10 ביוני 2018 , במכון ון ליר בירושלים. מטרת הכנס להפגיש חוקרים מתחומים שונים (היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי המדינה,...
18/11/2014 - 16:30 עד 20:15
עם השנים הולכת ומשתפרת היכולת הטכנולוגית לקבל מידע גנטי על עוברים במהלך ההיריון, בד בבד עם ירידה ניכרת בעלות הבדיקות, אשר הופכת אותן לזמינות יותר. בדיקות גנטיות מתקדמות בהיריון מסייעות אמנם לאתר מגוון מצבים רפואיים של העובר, אך עם זאת עשויות לגלות ממצאים שמשמעותם הקלינית אינה ברורה דיה וממצאים...
21/05/2014 - 19:00 עד 21:00
בעשור האחרון התעוררה בקרב רבים תחושה גוברת של פסימיות טכנולוגית המעמידה בספק את יכולתם של משקים פוסט־תעשייתיים להמשיך את התנופה הטכנולוגית שאפיינה את המאה העשרים. אשר על כן, יש החוזים האטה ניכרת בשיעורי הצמיחה הכלכלית בהשוואה לעבר. ואולם, תחזית זו עומדת בסתירה להתרחבות מתמדת בגבולות המדע, המצביעה...
25/11/2013 - 18:00 עד 20:00
In recent decades the idea of “sexual health” has gone from obscurity to ubiquity. Yet the convergence around the term masks a remarkable diversity of scientific and cultural agendas. I trace the proliferation of sexual health discourses and analyze their diverse effects. These findings provide...
The Future of Humanity: Post-Humanism  and Trans-Humanism
24/10/2011 - 10:00 עד 20:00
The terms "Post-humanism" and "Trans-humanism" name cultural and philosophical frameworks that emerged in the wake of modern disruptions of humanism. Both concepts signal a crisis in the philosophical conception of "human being" as well as our definition and understanding of humanity and humanism,...
שעת לחץ: על הביולוגיה המולקולרית של התגובות למצבי לחץ
תגובות לחץ הן חלק בלתי נפרד מאתנו. כשם שבעלי חיים מסוגלים להפעילן במצבי סכנה לקיומם, גם אנו יכולים לעשות זאת. בטווח הקצר תגובות הלחץ פועלות לטובתנו, אך השלכותיהן המתמשכות עלולות להיות הרסניות. הספר מתאר את התועלת ואת הסיכון שבתגובות לחץ ומסביר את התהליכים האחראיים לתופעות ארוכות הטווח הקשורות בהן,...