במכון | ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו

יום ראשון | 04.12.22
עד יום שני | 05.12.22

ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו

כנס |

לצפייה בכל ההרצאות של הכנס >

יום ראשון, 4.12.2022

10:30– ברכות

10:40–12:15 – מושב פתיחה
עולם משתנה. כלים חדשים?

12:30–14:00– מושבים מקבילים
מושב 1: התמודדויות פמיניסטיות במציאות ניאו-ליברלית 
מושב 2: "השוליים של השוליים": מבטים מגדריים מתוך החברה החרדית אל עבר קבוצות שוליים בתוכה

15:00–16:30– מושבים מקבילים
מושב 1: ארגז כלים פמיניסטי בשדה החינוך וההוראה
מושב 2: דינמיקות אָפקטיביות כמשאב לידיעה ולפעולה

16:45–18:15 – מושב מליאה
פועלות לשינוי: אסטרטגיות פעולה פמיניסטיות במשפט ובתקשורת

19:00–20:30 – ערב עיון חגיגי לרגל השקת גיליון מיוחד של כתב העת "פוליטיקה"
לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות על הצטלבויות והשלכותיהן

 

יום שני, 5.12.2022

10:00–11:30 – מושבים מקבילים
מושב 1: שפות חדשות למחשבה על גוף ופריון
מושב 2: טכנולוגיה ככלי פמיניסטי 

12:00–13:30 – מושבים מקבילים
מושב 1: יחסים בין-דוריים ככלי לשינוי וכעיקרון אתי בפמיניזם המסורתי
מושב 2: לחשוב מחדש על כוח וסובייקטיביות: כלים מתודולוגיים ותיאורטיים 

14:30 –16:00   מושבים מקבילים
מושב 1: ידע פמיניסטי מודר ו"גייטקיפינג"
מושב 2: אסטרטגיות של מאבקים פמיניסטיים

16:30–17:30 – מושב סיכום
ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו: שאלות להמשך

הצטרפות לרשימת התפוצה