במכון ומקוון | בעל הבית והריבון אצל דרידה

הבית הפילוסופי: בית כמטפורה מחשבתית

לסדרה >

יום שלישי | 16.11.21 | בשעה 18:00

הרצאה שלישית | מרצה פרופ' אנאבל הרצוג

סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק

הכניסה לאולם בהרשמה מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות >

עבודתו של דרידה מתמקדת ביחסים בין זהות לאחרוּת, ומכאן – בין "היות בבית" ובין היות אחר, חיצוני, זר. הוא ידוע בדקונסטרוקציה שעשה לזהות ובכך שהראה שקיימת חיצוניות בכל קונסטרוקציה של "בית". ההשלכות של הניתוחים האלה הן פוליטיות ואתיות: היות בבית כרוך בסוג מסוים של כוח שדרידה מכנה "ריבונות", לצד סוג מסוים של אחריות שהוא מכנה "הכנסת אורחים".

בסדרת ההרצאות נחשוב על שאלות העומדות על סדר היום העולמי בעזרת מטפורות של בית וגלות, זהות ואי-זהות, ביתיוּת וניכור. נשאל מהי משמעות הבית ומהם רכיבי היסוד שלו; ולְמה מתאווים בני האדם כשהם רוצים להיות בבית. נבחן את הקשרים בין היות בבית לבין שאלת הזהוּת, בין בית לרכוש, בין בית למולדת, בין מולדת לפופוליזם, ובין מולדת לריבונות; ונתהה על המוסריוּת של ההיות בבית, על פליטוּת וזרוּת, ועל פוליטיקה של זהויות. סדרת שאלות נוספת תעסוק בהשפעת המדע והטכנולוגיה על האופן שבו אנו תופסים כבית את העולם, את הטבע ואת כדור הארץ; ותבחן את השפעת התפיסות הללו על השקפותינו בעניין שינויי האקלים, איכות הסביבה, והנשיאה באחריות כלפי הדורות הבאים. סדרת השאלות האחרונה תעסוק בדרכים שבהן התמות הללו מתקשרות למושג המולדת ולתפיסת המציאות בישראל-פלסטין, ובאופן שבו הן מעצבות את הדמיון הפוליטי שלנו ואת חשיבתנו על העבר ועל העתיד.

בהשתתפות

פרופ' אנאבל הרצוג, אוניברסיטת חיפה

יו"ר: ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל אביב, הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה