במכון ומקוון | לחשוב מחדש על ישראל/פלסטין

יום שלישי | 16.01.24 | בשעה 18:00

לחשוב מחדש על ישראל/פלסטין

ערב דיון |

לכבוד צאת ספרה של ד"ר לימור יהודה,

Collective Equality: Human Rights and Democracy in Ethno-National Conflicts
2023, Cambridge University Press

המלחמה הנוכחית בעזה ממחישה לנו את המחירים האנושיים ואת עוצמת הסכנה שמציב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הנמנה עם הסכסוכים הקשים והמתמשכים ביותר במאה השנים האחרונות. יישוב סכסוכים הוא אחת המטרות המרכזיות של הקהילה הבינלאומית ושל המשפט הבינלאומי, אך התיאוריות הליברליות המקובלות ומשפט זכויות האדם הבינלאומי אינם מספקים מפת דרכים מועילה להתמודדות עם הסכסוכים המאפיינים את העת הנוכחית.

בערב הדיון נבקש לבחון את מגבלותיהן של התפיסות המקובלות, המבוססות על חלוקה טריטוריאלית ודמוקרטיה ליברלית, אל מול היתרונות שמציעים מודלים של שותפות בשלטון ככלי ליישוב סכסוכים קבוצתיים. על יסוד אלה נבחן את המסגרת התיאורטית והמשפטית החלופית שמציע הספר שוויון קולקטיבי, המשרטטת שיתוף פעולה הוגן ויחסי שוויון בין הקבוצות כחלופה היחידה להדרה הפוליטית, ליחסים ההיררכיים ולמאבק האלים על עליונות המאפיינים סכסוכים אתנו-לאומיים.

בהשתתפות

יו"ר: ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים

ד״ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד״ר פאדי ח׳ורי, מרכז אדמונד י׳ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ (אמריטוס) דוד קרצמר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

מגיבה: ד"ר לימור יהודה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה