גלובליזציה 2.0 | פרופ' ארג'ון אפדוראי

חשיבה מחודשת על קישוריות בעידן של סגר

לסדרה >

יום שלישי | 27.10.20 | בשעה 19:00

הרצאה

באנגלית | בשידור חי | 

במסגרת הכינוס הראשון להשקת פורום לימודי גלובליזציה

נהוג לחשוב שהגל האחרון של הגלובליזציה החל בשנות השבעים של המאה הקודמת וצבר תאוצה למן שנת 1989, עם נפילת ברית המועצות. כיום, שלושים שנים מאוחר יותר, נראה שאנו בעיצומו של גל גלובליזציה מסוג אחר, הכרוך בסוגיות מטרידות חדשות – אקולוגיות, טכנולוגיות ופוסט-אנושיות. עוצמת ההתפשטות של וירוס קורונה מבליטה ביתר שאת את הסתמנות השינוי משום שהיא מדגישה מצד אחד את הבנליות של הגלובליזציה ומצד אחר את עתידה הלא ברור. בהרצאתו יעסוק פרופ' ארג'ון אפדוראי בסוגיות אלו ובאחרות, במסגרת דיונו בעידן הגלובלי של ימינו ובאופן שבו אנו חווים אותו.

 

 

בהשתתפות

יו"ר: ד"ר כפיר כהן לוסטיג, מכון ון ליר

מרצה: פרופ' ארג'ון אפדוראי

 

 

הצטרפות לרשימת התפוצה