במכון ומקוון | שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה

יום רביעי | 10.05.23 בשעה 09:00
עד יום חמישי | 11.05.23 בשעה 19:00

שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה

כנס בינלאומי |

עשרים שנה לאחר קריסת תהליך השלום הישראלי-פלסטיני והעמקת הכיבוש וההתנחלות היהודית, מתבהרת העובדה כי פתרון שתי המדינות המבוסס על הפרדה הגיע למבוי סתום. לאור זאת עולות הצעות חדשות לפיוס ישראלי-פלסטיני ודה-קולוניזציה המבוססות על פרדיגמה חדשה של שוויון ושותפות.

בכנס ישתתפו כ-70 מומחיות ומומחים, פעילות ופעילים יהודים, פלסטינים ובינלאומיים. יוצגו ויידונו בו הצעות, ניתוחים והמשגות של שלום מבוסס שותפות, ותיבחן השפעתן על הפוליטיקה, החברה האזרחית והמחקר האקדמי.

לצפייה בכל ההרצאות של הכנס >

מושבי מליאה:

בכנס יתקיימו 12 מושבים מקבילים בנושאים הנוגעים למודלים של שותפות; השוואות והמשגות חדשות; דת ופיוס; נזילות וקשיחות של גבולות; תפקידו של צדק מעברי; תמורות תחת כיבוש מתמשך; נקודות עיוורון; בניית שותפות מהשטח; שותפות דו-לאומית במרחב האזרחות הישראלית; זיכרון, הכרה ודמיון פוליטי; שותפות במרחב וייצוגיו; הגיונות חינוכיים ותרבותיים.

הכנס יתקיים בשפה העברית ומרבית ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית.

ועדת ההיגוי: לימור יהודה, אמיר פאח'ורי, אסף דוד, רולא הרדל, אורן יפתחאל, יעל ברדה

לצפייה בכל ההרצאות של הכנס >

הצטרפות לרשימת התפוצה