מקוון | הלאמה, אלימות והמרחב האימפריאלי

סדרת שיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה

לסדרה >

יום ראשון | 17.10.21 | בשעה 19:00

שיחה רביעית | 

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, פרופ' הלל כהן וד"ר עודד שטיינברג | 

במפגש זה נדון בצורות שבהן השפיעו עלייתם של מושגי הגזע והלאום על הקיום המשותף של קבוצות שונות במרחבים האימפריאליים השונים, ועל הקיום היהודי במרחבים אלה בפרט. בדיון, שיעסוק במקביל באירופה, בצפון אפריקה ובארץ ישראל-פלסטין, נתייחס לדרכים שבהן תהליכים אלה באו לידי ביטוי במגמות בדלניות ובמקרים של התפרצויות אלימות, וזאת לעומת תפיסות מורכבות יותר של מוקדי ההשתייכות הקולקטיביים, האזוריים והאימפריאליים.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, ד"ר דפנה שרייבר

בהשתתפות

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' הלל כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עודד שטיינברג, האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה