במכון ומקוון | קץ האמנות: האסתטיקה על פי הגל

הרצאות שֹפינוזה ע"ש ירמיהו יובל | מחכים למוחלט: מאתיים וחמישים שנה להגל

לסדרה >

יום שני | 10.05.21 | בשעה 18:00

הרצאה | 

הכניסה לאולם תתאפשר למחזיקי תו ירוק בלבד ובהרשמה מראש >

מספר המקומות מוגבל

הסדרה האחת-עשרה מטעם מרכז שֹפינוזה

בעריכת פרופ' פיני איפרגן וד״ר דרור ינון

סדרת הרצאות שפינוזה ע"ש ירמיהו יובל תתמקד השנה בהגותו של הפילוסוף הגרמני גאורג וילהלם פרידריך הגל. בשנת 2020 מלאו 250 שנה להולדתו של הגל. הגותו החולשת על כל תחומי הפילוסופיה, ונוגעת הן בשאלות המופשטות ביותר והן במציאות המוחשית על כל היבטיה – מוסיפה להיות רלוונטית, להילמד, להוליד פרשנויות חדשות ולשמש בסיס לתובנות שמאפשרות להתבונן מחדש בפעילויות האנושיות ובחיים החברתיים. השנה תתקיים הסדרה במתכונת של שיחה בין שני חוקרים בכל מפגש ובאופן מקוון. נשוחח על קטעים מוכרים וקלאסיים בכתבי הגל כמו "הדיאלקטיקה של האדון והעבד" ונחשוף בהם היבטים חדשים; נעמוד על ביקורתו הנודעת של הגל על תורת המוסר של קאנט, ונציג גם את צידה החיובי של תורת המוסר שלו עצמו; ולבסוף, נאיר חלק מוכר פחות בהגותו של הגל, במיוחד בשיח הפילוסופי בישראל – תורתו האסתטית, שביטויה הידוע ביותר הוא קביעתו הפרובוקטיבית בדבר קץ האמנות.

בהשתתפות

פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן; מרכז שפינוזה במכון ון ליר

ד"ר אביב רייטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הצטרפות לרשימת התפוצה