במכון ומקוון | שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה

יום רביעי | 10.05.23 בשעה 09:00
עד יום חמישי | 11.05.23 בשעה 19:00

שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה

כנס בינלאומי |

הכניסה חופשית בהרשמה מראש >

עשרים שנה לאחר קריסת תהליך השלום הישראלי-פלסטיני והעמקת הכיבוש וההתנחלות היהודית, מתבהרת העובדה כי פתרון שתי המדינות המבוסס על הפרדה הגיע למבוי סתום. לאור זאת עולות הצעות חדשות לפיוס ישראלי-פלסטיני ודה-קולוניזציה המבוססות על פרדיגמה חדשה של שוויון ושותפות.

בכנס ישתתפו כ-70 מומחיות ומומחים, פעילות ופעילים יהודים, פלסטינים ובינלאומיים. יוצגו ויידונו בו הצעות, ניתוחים והמשגות של שלום מבוסס שותפות, ותיבחן השפעתן על הפוליטיקה, החברה האזרחית והמחקר האקדמי.

מושבי מליאה:

  • תרחישי הפיוס בפלסטין/ישראל – פרופ' אסעד גאנם, ד״ר דליה שיינדלין
  • ללמוד מהצלחות (יחסיות): בלגיה והאיחוד האירופי – פרופ' פאול מגנט (הפרלמנט האירופאי), ד״ר יוסף ג'בארין
  • האתגרים בבניית שותפות יהודית-פלסטינית – בהשתתפות חברי/ות כנסת ופעילות ופעילים פוליטיים וחברתיים מרכזיים, ישראלים ופלסטינים
  • איך נראים מדעי החברה בישראל בפרדיגמה החדשה? פרופ' אורן יפתחאל, ד״ר יעל ברדה, ד״ר אריז' סבאע'-ח׳ורי, פרופ' יובל פיינשטיין, ד״ר אמיר פאח׳ורי
  • פרדיגמת השותפות: אג'נדה מחקרית ופוליטית – ד״ר אסף דוד, ד״ר רולא הרדל, ד״ר לימור יהודה

בכנס יתקיימו 12 מושבים מקבילים בנושאים הנוגעים למודלים של שותפות; השוואות והמשגות חדשות; דת ופיוס; נזילות וקשיחות של גבולות; תפקידו של צדק מעברי; תמורות תחת כיבוש מתמשך; נקודות עיוורון; בניית שותפות מהשטח; שותפות דו-לאומית במרחב האזרחות הישראלית; זיכרון, הכרה ודמיון פוליטי; שותפות במרחב וייצוגיו; הגיונות חינוכיים ותרבותיים.

הכנס יתקיים בשפה העברית ומרבית ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית.

ועדת ההיגוי: לימור יהודה, אמיר פאח'ורי, אסף דוד, רולא הרדל, אורן יפתחאל, יעל ברדה

לפרטים נוספים
nogaf@vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה