פרופ' פיני איפרגן

עמית מחקר בכיר

פרופ' איפרגן מלמד במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן. תחומי המחקר וההוראה המרכזיים שלו מצויים במרחב שבין הפילוסופיה של קאנט לבין זו של הגל, ובמיוחד במחשבתו של הגל ובהיסטוריה של התקבלותה במאות התשע-עשרה והעשרים. העניין של פרופ' איפרגן במסורת פילוסופית זו נוגע לא רק למקום שהיא ממלאת בהיסטוריה של הפילוסופיה, אלא לאופן המכריע שבו עיצבה תקופה זו את הבנתו העצמית של האדם המודרני. תיאור זה של תמונת האדם, ובעיקר הניסיון העיקש להציע לה הצדקה, עומד במרכז מחויבותו המחקרית 

במכון ון ליר פרופ' איפרגן מנהל עם ד"ר דרור ינון את מרכז שפינוזה, שבמסגרתו הם מבקשים לקדם את העניין הציבורי בפילוסופיה בכלל ובזו של שפינוזה בפרט. 

הצטרפות לרשימת התפוצה