פרופ' עמוס גולדברג

עמית מחקר בכיר

עמוס גולדברג הוא פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ועומד בראש מכון המחקר ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית.  

התמחותו העיקרית של גולדברג היא בשאלות העולות מן המפגש שבין תיאוריה, היסטוריה, זיכרון וטראומה בהקשר לשואה. מחקרו הנוכחי, אשר זכה בתמיכת הקרן הישראלית למדעים (ISF), עוסק בהיסטוריה תרבותית של היהודים בגטו ורשה. בשנים האחרונות הוא עוסק בחקר הזיכרון והעדות בהקשר הישראליפלסטיני ובהקשר הגלובלי וכן בזיקות שבין חקר השואה והמחקר הפוסט-קולוניאלי מנקודת מבטם של הקורבנות. 

חיבוריו התפרסמו בעברית, באנגלית, בצרפתית, בפולנית, בערבית ובגרמנית.

הצטרפות לרשימת התפוצה