חנאן סעדי

רכזת פרויקטים בתמת ישראל במזרח התיכון, רכזת המערכת של סדרת מכּתוּבּ مكتوب ועורכת הערבית באתר האינטרנט של מכון ון ליר

חנאן בעלת תואר ראשון בחינוך וביחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במכון ון ליר היא רכזת פרויקטים במרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים בתמת ישראל במזרח התיכון, רכזת המערכת של  סדרת מכּתוּבּ مكتوب לתרגום ספרות מערבית לעברית, ורכזת פורום המתרגמים. חנאן היא גם עורכת הערבית באתר האינטרנט של המכון וחברת מערכת במגזין האלקטרוני מַנבָּר, שעוסק בסוגיות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים ומשמש במה לדיון ביקורתי בשאלות חברתיות ופוליטיות בישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה