קולנוע תיעודי

מכון ון ליר בירושלים מציע שתי מסגרות ליוצרות וליוצרים העוסקים בקולנוע תיעודי:

חממת הקולנוע לפיתוח יצירה תיעודית: החממה נפתחה בשנת 2019 ומטרתה לאפשר ליוצרות וליוצרים מרחב להעמקה מחקרית כבסיס לעבודתם הקולנועית, מתוך הכרה בכך שהיצירה התיעודית היא ערוץ מרכזי לפיתוח ולהפצה של רעיונות בתרבות בת זמננו.

ליווי מחקרי לסדרה תיעודית: הפרויקט נפתח בשנת 2020, והוא מעניק ליווי אקדמי ממוקד ומותאם לסדרה תיעודית נבחרת, סיוע בפיתוח ובהעמקת הרקע לתחקיר הנדרש, ועזרה בגיבושו לקראת הפקה.

שדה הקולנוע בכלל, והקולנוע התיעודי בפרט, הפכו לזירה תוססת שבה מתנהלות הרבה מ"מלחמות התרבות" בישראל. זהו שדה שמעלה שאלות מרכזיות על תוקפה ועל השפעתה של יצירה תרבותית, על מעורבותה של המדינה בתכנים ובמימון תרבות, ועל המבנים החברתיים שמערכות התרבות והיצירה משוקעות בהן. בנוסף, הקולנוע התיעודי, והיצירה התיעודית בכלל, הם חלק מהדיון המתמשך על האמת ועל ייצוגיה בתרבות הטכנולוגית והתקשורתית העכשווית. העיסוק בנושאים אלו חושף משברי עומק של התרבות העכשווית, המלוּוים בחשד עמוק כלפי היררכיות של ייצור קריטריונים ושל ייצור "טעם תרבותי", וכלפי המוטיבציות והזהויות של יצרני התרבות – יחידים וגופים. מאפיינים אלה הם חלק ממשבר רחב הרבה יותר, שאפשר לראות בו גם את משבר הליברליזם.

חממת הקולנוע לפיתוח יצירה תיעודית 2021
חממת הקולנוע לפיתוח יצירה תיעודית 2021

 

הצטרפות לרשימת התפוצה