מוש"א: משפט ושפות אחרות לחברה צודקת בישראל

תוכנית לימודים לתואר שני במשפטים

   בשיתוף מכון ון ליר בירושלים

מוש"א היא תוכנית ללימודי מוסמך (ללא תזה) במשפטים (LL.M), המתמקדת בבחינה מחודשת של תפקיד המשפט בחברה הישראלית על רקע משבר הליברליזם בישראל ובעולם, והמציעה מסגרת ייחודית ליצירת שפה משפטית ופוליטית חדשה ומשותפת לחברה הישראלית המאופיינת בגיוון חברתי עמוק.

התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של משפטניות, משפטנים ועו"ד מכל גווני האוכלוסייה בישראל, אשר הם בעלי מחויבות עמוקה ומוכחת לפעולה בכלים משפטיים למען שגשוג החברה בישראל, והשואפים להיות חלק מקהילה לומדת החותרת לבנות עתיד משותף לחברה הישראלית לכל גווניה.

חזון הדמוקרטיה הליברלית נתון כיום במשבר עמוק בישראל ובמקומות רבים אחרים. עליית הלאומנות והפופוליזם, העמקת הפערים הכלכליים והקיטוב החברתי המחריף – כל אלה מערערים על ערכי הליברליזם ועל המוסדות הליברליים, בכלל זה מערכת המשפט, התקשורת, התרבות והאקדמיה.

בחברה הישראלית, המאופיינת בגיוון תרבותי וערכי עמוק, מתקשים הערכים הליברליים, ובכללם האוניברסליזם, השוויון, שלטון החוק, עקרון הפרדת הרשויות, חירות היחיד והחופש ממסורת ומסמכות, לשמש נקודת מוצא מוסכמת לחיים משותפים. הליברליזם כמו מיצב עצמו מול מתנגדיו – דמוקרטיה כנגד יהדות; חילון כנגד דת; הפרט כנגד הקיום הקולקטיבי; גלובליזציה כנגד פרובינציאליות; וחירות כנגד מסורת.

מוש"א רואה במשבר הליברליזם הזדמנות לבחינה מחודשת של ערכי היסוד באופן שיאפשר חיים משותפים, ורואה בו גם הזדמנות לבחינה מחודשת של תפקיד המשפט בחברה הישראלית, המאופיינת בגיוון עמוק ובתפיסות שונות של צדק. התוכנית שואפת לעשות זאת מבלי לנטוש את ערכי הליברליזם, אך מתוך הבנה שערכים אלו אינם יכולים עוד לשמש נקודת מוצא משותפת לכול.

השפה המשפטית השלטת כיום מזהה את המשפט כעניין שבשגרה עם ההיגיון הליברלי, ונותנת בכורה לגישה ליברלית דווקנית המבכרת את ערכי האינדיווידואליזם, שלטון החוק והחירות. מנגד, נקודת המוצא של מוש"א היא שהמשפט קשור בטבורו לשפות ולעולמות תוכן נוספים ומשיקים – חברתיים, אידיאולוגיים, כלכליים ורגשיים – המחייבים העמקה בהם כתנאי לחשיבה ולשיחה משפטית חדשה ולפעולה יצירתית הנגזרת ממנה.

מוש"א מציעה אפוא מסגרת ייחודית ליצירת שפה משפטית ופוליטית חדשה ומשותפת לחברה בישראל, תוך טיפוח דור צעיר של משפטניות ומשפטנים שיוכל למסגר מחדש את המגוון העמוק המאפיין את החברה, ולעשות זאת בדרך בונה שתציע אופק חדש לכלל החברה בישראל – במקום לשכפל מתחים קיימים בפעולה הרסנית.

עם סגל ההוראה נמנים, פרופ' ארנה בן-נפתלי ופרופ' שי לביא (ראשי התוכנית), פרופ' אווה אילוז, פרופ' ישי בלנק, פרופ' מיכל בן-נפתלי, ד"ר יעקב בן שמש, ד"ר יעל ברדה, ד"ר ראיף זריק, פרופ' צבי טריגר, ד"ר אבינעם כהן, פרופ' הלל כהן, פרופ' מנחם (מני) מאוטנר, פרופ' ניסים מזרחי, פרופ' דני פילקד"ר יוכי פישר, ועוד.

שנת הלימודים תיפתח באוקטובר 2024 ותימשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים יתקיימו לאורך שני סמסטרים, בימי שלישי, בשעות 16:00—21:30; ובימי שישי, בשעות 8:00—13:30. ובסמינר בסמסטר קיץ מרוכז שמתוכנן להיערך בחו"ל.

עמיתי מוש״א יזכו במלגת שכר לימוד מלאה.

הצטרפות לרשימת התפוצה