הקבוצה הקדישה את זמנה להבנה היסטורית מחודשת של המזרח התיכון דרך מערכות גלובליות של פוליטיקה, כלכלה ותרבות, ואיתגור הפרדיגמה של "השפעת המערב" לטובת מודל של היזון הדדי. בה בעת, חברי הקבוצה פיתחו תוכנית לימודים לתלמידי מ"א בנושא "המזרח התיכון הגלובלי", תוכנית שלימדו ב-2019–2020 במחלקות למזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב  ובאוניברסיטת תל אביב. ב-2019 השתתפו כמה מחברי הקבוצה בסדנה בנושא המזרח התיכון הגלובלי באוקספורד, ומחקריהּ יופיעו בגיליון נושא של Journal of Levantine Studies בקיץ 2020.