הקבוצה החלה להיפגש אחת לחודש באפריל 2019, וחבריה הם חוקרים וחוקרות פלסטינים צעירים, הלומדים לתארים מתקדמים מהפקולטות למדעי החברה והרוח. המפגשים נועדו לספק מענה לצורך של חוקרים וחוקרות ערבים בסביבה דוברת ערבית, ולסייע להם לרכוש מיומנויות שישרתו אותם מול האתגרים הייחודיים שמולם הם ניצבים במסלול האקדמי באוניברסיטאות ישראליות שהם לומדים בהן. באמצעות הרצאות אקדמיות מדיסציפלינות שונות, סדנאות ותרגילי ניתוח טקסטים, הקבוצה מבקשת לשאול על דרכים שונות ליצירת ידע ביקורתי. בשנה השנייה לפרויקט תתמקד הקבוצה בכתיבה ובעריכה משותפת של פרסום בשפה הערבית בנושא יצירת ידע ביקורתי באוניברסיטאות הישראליות.