החממה לחוקרות.ים צעירות.ים העוסקות במחקר פמיניסטי בוחנת מושגים מרכזיים בהגות המחקרית הפמיניסטית העכשווית בהנחייתה של חוקרת מובילה בתחום. כל פגישה של החממה כוללת הרצאה של חוקרת המציגה דיון תיאורטי במושג מרכזי לעבודתה המחקרית, ומובילה דיון עם משתתפות החממה. מטרת החממה היא ליצור קהילת חוקרות צעירות ארצית שתאתגר את הדוֹגמוֹת המחקריות בתחום המחקר הפמיניסטי ולימודי המגדר, ותהיה פתוחה לחשוב באופן יצירתי ומתוחכם על מושגים פמיניסטיים והתאמתם למחקר העכשווי ועל הקשרים בין מחקר פמיניסטי למחקר בתחומי מחשבה ביקורתית אחרים.

בשנה הראשונה של המפגשים עסקו מפגשי החממה במושגים סובייקטיביות פוליטית; אלימות; Care/טיפול; זמן; מרחב בטוח; בכי; טראומה עיקשת; גילוי עריות. ב-2020 יעסקו המפגשים במושגים אלה: הסכמה, סוכנות (אייג'נסי), אמפתיה, הצטלבותיוּת ודמיון פוליטי.