קבוצת המחקר מבקשת להתוות דרך חדשה עבור הסוציולוגיה בישראל. הקבוצה פועלת משנת 2017, ובמסגרתה נפגשים סוציולוגים בכירים וצעירים ממגוון אוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ בניסיון לנסח וליצור "סוציולוגיה של משמעות". הם מתמקדים בשני תחומים: 1. מעמד הביניים בישראל; 2. שיח טיפולי, רפואה ובריאות הציבור. פעילות הקבוצה נעשית בשיתוף עם "מכון שחרית – יוצרים מחנה משותף", בשאיפה ליצור הפריה הדדית בין חקירה סוציולוגית לבין אקטיביזם חברתי בישראל.