קול קורא לסדנת מחקר

מכון ון ליר מזמין חוקרות וחוקרים לסדנת מחקר שעניינה המשגה מחודשת של היחסים החברתיים בישראל בעידן הניאוליברלי העכשווי. הסדנה תבחן את התיאוריה שבבסיס פוליטיקת הזהויות במטרה להמשיג מחדש את המעשה הפוליטי, מתוך התייחסות להתפתחות הכלכלה בישראל בשלושים השנים האחרונות.

אנו קוראים לחוקרות וחוקרים עם רקע בתיאוריה ביקורתית, בפילוסופיה, בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה, בכלכלה, במגדר ובמדע המדינה להגיש בקשה להשתתף בסדנה.