הפרויקט מביא יחד עמותות וארגונים בחברה האזרחית כדי לקדם עשייה חברתית פוסט-קפיטליסטית המבוססת על מימוש תכליות אנושיות. מטרת הפרויקט היא להציב אלטרנטיבה מחשבתית ומעשית לשיח הציבורי ולעשייה החברתית הנעים בטווח שבין השיח הניאו-ליברלי והסוציאל-דמוקרטי. במסגרת הפרויקט, עמותות אחדות ייקחו חלק בסדנה בת חצי שנה וידונו בה ברעיונות פוסט-קפיטליסטיים. בד בבד יקדמו העמותות פרויקטים חברתיים, המציעים תביעות פוליטיות ומודלים חברתיים אשר קוראים תיגר על הכפפת החיים החברתיים והסביבה לעקרון הרווח. הפרויקטים יתמקדו, בין השאר, בנושאים כמו דמוקרטיזציה של מקום העבודה, החלפת שוק הנדל"ן במודלים של דיור ציבורי, בניית קהילות שיתופיות ועוד.

לקריאה על כנס הפוסטקפיטליזם הראשון בישראל >>>