הפרויקט מתקיים בשיתוף "מכון שחרית" ומבקש ליצור מרחב רעיוני חלופי לשיח השלום הישראלי המוכר, שרבות מהקבוצות הלא ליברליות בחברה בישראל (מזרחים-מסורתיים, דתיים-לאומיים, חרדים) מתנגדות לו. הפרויקט מבקש לתת במה לקולות העולים מן הקבוצות הללו ולקיים דיון מחודש במשמעותו ובפשרו של המושג "שלום" ובחזונות אלטרנטיביים של שלום. זאת מתוך תקווה כי המרחב הרעיוני שייווצר יעודד חיפוש אחר אפיקים חדשים – מכילים ואפקטיביים יותר – לחשיבה ולפעולה. בחודש מרץ 2019 נערך במכון ון ליר כנס ראשון בנושא, ובו נפגשו פעילי "שלום אלטרנטיבי", וכן הוצגו תוצאות ראשוניות מתוך סקר דעת קהל שהתקיים במסגרת הפרויקט ושצפוי לראות אור בשורה של מחקרים.