מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים, מקים קבוצת חשיבה רב-תחומית שתעסוק בתנאים הנדרשים לקידום הפיוס בין יהודים לפלסטינים ולכינון שלום המושתת על שותפות – במקום הפרדה – ברמה הפוליטית, הקהילתית, הכלכלית והמרחבית. דיוני הקבוצה יתבססו על חומר תיאורטי, השוואתי ואמפירי.