מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים, מקיים קבוצת חשיבה רב-תחומית שעוסקת בתנאים הנדרשים לקידום הפיוס בין יהודים לפלסטינים ולכינון שלום המושתת על שותפות – במקום הפרדה – ברמה הפוליטית, הקהילתית, הכלכלית והמרחבית. דיוני הקבוצה יתבססו על חומר תיאורטי, השוואתי ואמפירי.

קול קורא להגשת הצעות להשתתפות בכנס בנושא:

שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות-לקראת שינוי פרדיגמה >

מועד אחרון למשלוח הצעות: 1.3.2023

יש לשלוח את ההצעה לכתובת Nogaf@vanleer.org.il ולציין בכותרת ״הצעה לכנס בנושא שלום מבוסס שותפות״