הפרויקט שואף לקדם חשיבה מחודשת על תוכנית הלימודים להוראת השפה הערבית בבתי הספר העבריים בישראל. הפרויקט התגבש בשנת 2016 כיוזמה משותפת של מכון ון ליר ויוזמות אברהם, ובמסגרתו גובשה מועצה ציבורית לקידום השפה הערבית וכן פורום מחקר רחב שכלל עשרות חוקרות וחוקרים, ערבים ויהודים, מתחומי דעת מגוונים. הפרויקט כלל מחקר שטח שנערך בשיתוף תלמידי החטיבה העליונה מרחבי הארץ. החוקרים והתלמידים בחנו יחד את האופן שבו הערבית נלמדת בכיתות. מסקנות המחקר אוגדו עם המלצות פורום המחקר לדוח מחקר חדשני, שראה אור באוגוסט 2020.