גלובליזציה וריבונות

תמת "גלובליזציה וריבונות" עוסקת במשמעות הפוליטית, הכלכלית והחברתית של תהליכים גלובליים. התמה עוסקת בתהליכים אלו בישראל ובעולם, ומתמקדת בשני סוגים של פעילויות הקשורות זו בזו: קידום מחקר אקדמי מקורי והנעת תהליכים חברתיים הנובעים ממנו, הנותנים מענה מחשבתי ופרקטי לבעיות העולות בעולם גלובלי. התמה מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: ביקורת הקפיטליזם המאוחר (ניאוליברליזם), לימודי גלובליזציה רב-תחומיים ובינתחומיים, פוסט-קפיטליזם, ואזרחות גלובלית. התמה  >>>

סרטונים

חזרה

הצטרפות לרשימת התפוצה