קדושה, דת וחילון

תמת "קדושה, דת וחילון" בוחנת שאלות ותפיסות יסוד של חילוניות ודתיות בהקשרים תיאורטיים כלליים ובהקשרים היסטוריים וחברתיים ספציפיים. התמה מחברת בפעילותה בין עבודה מחקרית מעמיקה, עדכנית וארוכת טווח בנושאי דת, קדושה, חילון ופוסט-חילוניות, לבין האתגרים של המציאות החברתית והדתית בארץ. אנו מציעים נקודות מבט חדשות וסדר יום לא בינארי ולא מקוטב ביחס לדת וחילון.  >>>

סגל

הצטרפות לרשימת התפוצה