Home

>
הכפירה בדת היהודית-אמריקאית

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה

מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

קרא עוד

פרסומים אחרונים

כנסים וארועים

יום שני 25/03/19, 16:30 עד 21:30
הגיליון מורכב משני חלקים. בחלק הראשון, שכותרתו "...
No Video
יום שני 25/03/19, 18:00 עד 20:00
The Bar-Hillel Colloquium for the History,...
No Video
יום שני 25/03/19, 18:30 עד 20:30
אימפריות גוועות, שליטים מתחלפים ומאבקים מרים בין...
No Video
 

 

כתבי עת