אנגלית

אקדמיה באנגלית בלבד? שאלת השפה במדעי הרוח והחברה בישראל
13/03/2018 - 09:30 עד 15:00
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משתלבת במידה הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית. לתהליך זה יש צדדים חיוביים רבים אך גם השלכות מסוכנות. אחת מהן היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה והתרבות המקומית. הדרישה לפרסום בבמות בינלאומיות מביאה לידי כך שאקדמאים רבים, גם במדעי הרוח והחברה, מפרסמים רק באנגלית...