מזרח ירושלים

השפעת המצב המדיני על מצב התכנון והבנייה במזרח ירושלים
11/01/2016 - 17:30 עד 20:15
הרצאת פתיחה (באנגלית)  Prof. Scott A. Bollens Revisiting Jerusalem: Urban Spatial Changes during Political Uncertainty 1994-2015   ערב הדיון יתקיים בעברית ובאנגלית עם תרגום סימולטני לשתי השפות לפרטים נוספים ואישור השתתפות: מריו שכטמן marioschejtman@gmail.com
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
המציאות במזרח ירושלים, והפערים הגדולים באיכות החיים בין מזרח העיר למערבה, מוכרים ומסוקרים היטב. מדיניות התכנון והבנייה היא ללא ספק אחת הסוגיות הבוערות והאקוטיות במזרח העיר. למדיניות זו השלכות קשות ביותר ברמה האנושית לנוכח הריסתם של אלפי בתים בשנים האחרונות ואלפים נוספים המצויים בסכנת הריסה. קבוצת...
ד"ר מאיר מרגלית
ד"ר מאיר מרגלית למד לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה, שם כתב את עבודת הדוקטור שלו על הירידה מהארץ בתקופת המנדט הבריטי, מחקר אשר לדבריו "מבקש להקשיב לקולם של מי שלא צלחו, של אלה שניסו ולא עמד להם כוחם, נשברו מול פני מציאות אכזרית, כשלו ונאלצו לרדת, ומשום כך ההיסטוריוגרפיה הציונית דנה אותם למעמד של '...