חינוך והחברה האזרחית

שנות פעילות: 2010 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

נאסר אבו סאפי, ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר אריאלה בארי בן ישי, דינה ברדיצ'בסקי, ד"ר גבריאל בן עמי, ד"ר תמר ברקאי, מוטי גיגי, רמי הוד, ד"ר אשר וטורי, ד"ר גליה זלמנסון לוי, יעל כפרי, דוידי סגל, דני סטמרי, ד"ר הללי פינסון, ד"ר יריב פניגר, אילן רופין, אריק שגב

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת מעורבותם של גורמים בחברה האזרחית בחינוך הציבורי בישראל. קרנות, עמותות, יוזמות עסקיות ורשתות חינוך ממלאות תפקיד מרכזי בהפעלה של בתי ספר, במימון תוכניות לימודים, בהעסקה של כוח הוראה ועוד – פונקציות שהיו בעבר בתחום אחריותה של מערכת החינוך הציבורית. לפעילות זו של החברה האזרחית יש השלכות על תכניו ועל דפוסי פעולתו של החינוך הציבורי, ועל כן הן דורשות מחקר ולימוד הבוחנים את אופיין ואת היקפן. 

 

תכליתה של קבוצת מחקר זו הייתה לעמוד על טיבם של יחסי הגומלין בין מערכת החינוך לארגוני החברה האזרחית. המחקר התמקד בשלושה היבטים של החינוך הציבורי – תוכני החינוך, אופני ההעסקה של אנשי החינוך ושוויון הזדמנויות בחינוך. המפגשים שהתקיימו בשנים 2010–2011 יוחדו ללימוד וליבון סוגיות תיאורטיות ומעשיות ולעיבוד מסגרת תיאורטית מנחה. עתה אנו עוסקים בעריכת ספר מאמרים בנושא.
 
קבצים מצורפים: