המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי

שנות פעילות: 2003

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יוסי דוד, מירה היבנר הראל, אביעד הכהן, מיכאל ויגודה, איל זמיר, חיה זנדברג, חיים זנדברג, יעקב חבה, איל ינון, רפי יעקבי, אלחנן יקירה, נורית ישראלי, מנחם לורברבוים, ברכיהו ליפשיץ, שוקי למברגר, משה מאיר, דוד משען, מיכאל צבי נהוראי, נועם סולברג, רונית עיר שי, שמעון עיר שי, אריאל פיקאר, דב פרימר, יהודית קארפ, ניר קידר, רונית קידר, עמיחי רדזינר, אבינועם רוזנק, נפתלי רוטנברג, אפרים שוהם, יעקב שפירא, רון שפירא

בלהט המאורעות, הדיון בסוגיות בוערות במדינה נעשה לא אחת יצרי, כוחני, פוליטי ושטחי, והשאלות האמתיות אינן זוכות לדיון מעמיק שבו באות לידי ביטוי גישות שונות, ונשקלים היבטיו השונים של הנושא הנדון והשלכותיו הרחבות. 

קבוצת מחקר זו דנה במגוון של נושאים שעולים על סדר יומה של החברה הישראלית חדשים לבקרים, מתוך גישה רב-תחומית שמוקדיה שלושה: המשפט העברי, המשפט הישראלי והפילוסופיה. בין הנושאים שנדונו במסגרת דיוני הקבוצה: צנעת הפרט, חופש הביטוי, המתת חסד, היחס למיעוטים, ביטחון המדינה, צדק חברתי, יהדות ודמוקרטיה, שוויון וחופש עיסוק. 

צוות ההיגוי: