חנאן סעדי

חנאן סעדי
תפקיד: 
רכזת מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים; רכזת מערכת של סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית; רכזת פורום המתרגמים; חברת מערכת במגזין האלקטרוני מנבר-במת ון ליר לדיון ולמחקר על יהודים ופלסטינים בישראל
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
מרכזת את פעילות סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית; מתאמת פעילות של קבוצות מחקר; אחראית לריכוז ולניהול ארגוני של כנסים וערבי דיון ואחראית לעריכה ובדיקה של טקסטים בשפה הערבית

חנאן סעדי היא בעלת תואר ראשון בחינוך ויחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

במכון ון ליר בירושלים היא הרכזת של מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, של מערכת סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית ושל פורום המתרגמים. היא גם חברת מערכת במגזין האלקטרוני מנבר-במה ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל.