רונה ברייר-גארב

רונה ברייר-גארב
תפקיד: 
אחראית תחום מגדר ופמיניזם
דואר אלקטרוני: 

רונה ברייר-גארב למדה לתואר ראשון ושני במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. סיימה תואר שני בלימודי מגדר ותיאוריה פמיניסטית ב-New School for Social Research בניו יורק, בדגש על מחקר פמיניסטי של קולנוע. לימדה תיאוריה ומחשבה פמיניסטית באוניברסיטה העברית ובמוסדות נוספים, וערכה ותרגמה מאמרים פמיניסטיים בבימות שונות, במכון ון ליר בירושלים היא ריכזה את תחום הלימודים המתקדמים, ערכה את מדור הספרים של תיאוריה וביקורת, ובשנים 2009–2017 הייתה הרכזת האקדמית של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית בראשותן של פרופ' נעמי חזן ופרופ' חנה הרצוג. בתפקידה הנוכחי כאחראית תחום מגדר ופמיניזם במכון היא שותפה לד"ר מירי רוזמרין בפיתוח ובניהול של מעבדת המחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו, ובפרויקטים פמיניסטיים נוספים. ברייר-גארב היא עורכת שותפה של האסופה קפיטליזם ומגדר: סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק, שראתה אור בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד ב-2017.

 

פרסומים:
דלית באום ואחרות (עורכות), ללמוד פמיניזם: מקראה – מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית, סדרת מגדרים, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 2006

"תרגיל בהשמדה עצמית: פוליטיקה פמיניסטית באקדמיה", תיאוריה וביקורת 24, אביב 2004, עמ' 221–229

"פמיניזם Comme il Faut: על פמיניזם כמוצר צריכה", ארץ אחרת, גיליון 38 מרץ 2007, עמ' 42–47

פרסומים במכון