ערבית

יהודה שנהב
יהודה שנהב (דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד, 1985) הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עורך בכיר בכתב העת הבינלאומי Organization Studies וחבר המועצה המדעית במכון ללימודים מתקדמים בננט שבצרפת. במכון ון ליר בירושלים הוא מנהל את פורום המתרגמים ערבית–עברית ועורך את סדרת מכתוב...
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
ברבים מהעיתונים בעולם הערבי קיים מדור יומי או שבועי בשם "איסראיליאת" (اسرائيليات, Isrā’īliyyāt  – כלומר עניינים ישראליים). במדור זה מתפרסמות כמה כתבות מהעיתונות הישראלית הפופולרית, בדרך כלל כתבות דעה, פרשנות וניתוח מקצועי. הכתבות מתורגמות לערבית במלואן, לצד ציון שם הכותב הישראלי ושם העיתון שממנו...
מרחב ספרותי ערבי-עברי
ראשיתו של הספר מרחב ספרותי ערבי-עברי בקבוצת חוקרים יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל שפעלה בשנים 2009–2010 במכון ון ליר בירושלים ובמסגרתה נלמדו ונחקרו יחד פרקים בספרות הפלסטינית. הנוכחות הפלסטינית בלשון העברית הפכה לנוכחות משמעותית בספרות העברית והדיון המשותף אפשר לכל חברי הקבוצה, פלסטינים ויהודים,...
השפה הערבית באקדמיה בישראל: ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד
מחקר זה הוא המחקר הראשון הבוחן באופן מקיף את מקומה ומעמדה של השפה הערבית באקדמיה בישראל. נוכח מקומה של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל, נבדק במחקר מעמדה של השפה הערבית במרחב האקדמי. במסגרת זו נבדקה שאלת נוכחותה – או היעדרה – של הערבית הן כשפה אקדמית המשמשת שפת הרצאה בכנסים ושפת הוראה בקורסים...
ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל
ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל הוא דוח המציג ממצאים ראשונים של מחקר הבוחן לעומק את השליטה בערבית ועמדות כלפי השפה הערבית במדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל. הדוח מציג ממצאים ראשוניים לגבי קריאה, כתיבה, דיבור והבנה, ושופך אור על מצב (אי) ידיעת הערבית בקרב הציבור היהודי בישראל ועל עמדותיו כלפי...
חיפה בעברית, חיפה בערבית
05/05/2015 - 09:00 עד 20:00
חיפה, עיר שחיים בה יהודים וערבים, הפכה מאז תחילת המאה העשרים למוקד של יצירה תרבותית יהודית וערבית. מגוון יצירתי זה, שנכתב בעבר ובהווה בין הכרמל לים, כולל אבני דרך בספרות, בקולנוע, במוזיקה ובתיאטרון היהודיים והערביים גם יחד. אופני היצירה ותכניה השתנו במשך השנים, פשטו צורה ולבשו צורה, בין השאר לאור...
דוח מחקר: נוכחות נפקדות – הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב
הדוח נוכחות נפקדות: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב פורסם בדצמבר 2014. הדוח נכתב בידי עמותת סיכוי ‏ומרכז דיראסאת כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי", המשותף למכון ון ליר בירושלים, לעמותת סיכוי ולמרכז דיראסאת, ואשר מתקיים במימון משלחת האיחוד האירופי בישראל.
הדוח נוכחות נפקדות: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית – תמונת מצב פורסם בדצמבר 2014. הדוח נכתב בידי עמותת סיכוי ‏ומרכז דיראסאת כחלק מפרויקט "הערבית במרחב האקדמי", המשותף למכון ון ליר בירושלים, לעמותת סיכוי ולמרכז דיראסאת, ואשר מתקיים במימון משלחת האיחוד האירופי בישראל.
חיפה, עיר שחיים בה יהודים וערבים, הפכה מאז תחילת המאה העשרים למוקד של יצירה תרבותית יהודית וערבית. יצירה זו, שנכתבה ועודנה נכתבת בין הכרמל לים, כוללת אבני דרך בספרות, בקולנוע, במוזיקה ובתיאטרון היהודי והערבי גם יחד. היצירה השתנתה לאורך השנים, פשטה צורה ולבשה צורה, בעיקר לאור שינויים שהתרחשו בעיר....

Pages