מזרחים

יהודה שנהב
יהודה שנהב (דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד, 1985) הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עורך בכיר בכתב העת הבינלאומי Organization Studies וחבר המועצה המדעית במכון ללימודים מתקדמים בננט שבצרפת. במכון ון ליר בירושלים הוא מנהל את פורום המתרגמים ערבית–עברית ועורך את סדרת מכתוב...
גבולות מצטלבים
בהתבסס על ניתוח של יצירת סטראוטיפים ושל קריאת תיגר יומיומית עליהם, המחקר מבקש לתרום פרספקטיבה מיקרו-סוציולוגית לחקר האי-שוויון והריבוד בישראל. פרספקטיבה זו נפקדת לרוב ממחקרי הריבוד המבוססים על גישה מבנית ומוסדית לחקר האי-שוויון בישראל וכן ממחקרים בינלאומיים הבוחנים מאבקים חברתיים נגד גזענות. תרומתה...
מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש
מזרחים בישראל מכנס מחקרים המאירים את מקומם של המזרחים בחברה הישראלית מהיבטים ביקורתיים חדשים. במרכז הספר ניסיונות לחלץ את המבט על המזרחים מן הקטגוריות שהיו מקובלות עד כה בדיון ובמחקר על החברה הישראלית, ולמקמם בעיקר בדיון הפוסטקולוניאלי. היבטים חדשים אלה מבקשים לשחרר את המחקר מן התפיסה של המזרחי...
זהות ומעמד
במה אקדמית לחוקרים צעירים – תלמידים לתואר שני ושלישי – המשלבים מצוינות אקדמית עם מעורבות חברתית. הקבוצה דנה בשאלות של צדק חברתי הנוגע למתח שבין זהות למעמד וניסתה להתמודד בדיוניה עם שאלת אי-השוויון האתני בישראל הכרוך גם באי-שוויון כלכלי ובאי-שוויון תרבותי. למול המתח המתקיים בין שתי תפיסות מתחרות –...
הסרת הקסם מן המזרח: תולדות המזרחנות בעידן המזרחיות
מהי המזרחנות ומהו תפקידה בחברה ובתרבות בישראל? כיצד השתנה תפקיד זה במשך השנים? כיצד נפלטו היהודים הערבים או ה"מזרחים" מתחומה של המזרחנות, ומהי משמעות העובדה שהם אינם כלולים בגוף ידע זה? מהו טיבם של היחסים בין המומחים המזרחנים לבין הצבא ומוסדות המדינה? אלו הן מקצת השאלות שעמן מתמודד ספר מקורי ופורץ...
ואדי סאליב: הנוכח והנפקד
מעל מסגד אל-אסתִקְלַאל ומתחת להדר הכרמל שבחיפה משתרע שטח הריסות רחב מידות. בשלהי שנות החמישים עדיין היתה זו שכונת העוני ואדי סאליב בחיפה, שמקומה בזיכרון הישראלי נחקק בעקבות סדרת עימותים אלימים בין הדיירים לבין משטרת ישראל בקיץ 1959. ועדת החקירה, שהוקמה בעיצומן של ההתנגשויות, טבעה רבים מן המונחים...