ציונות

"ערבית":  סיפורה של מסכה קולוניאלית
08/05/2018 - 19:00 עד 21:00
השפה הערבית ותוצריה הם אחת הזירות המרכזיות שבהן מתנהל המאבק על אופיו של המשטר הקולוניאלי הציוני. קודם להקמתה של מדינת ישראל לימדו מוסדות ציוניים את השפה הערבית וייצרו ידע עליה; אולם לאחר קום המדינה החלו מוסדותיה גם לייצר "ערבית" אשר תתאים ליחסי הכוח בינה ובין אזרחיה הפלסטינים. "ערבית" זו נהפכה...
הציונות והאימפריות
קובץ המאמרים הציונות והאימפריות הוא פרי עבודתה של קבוצת מחקר אשר פעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2011-2010. מיטב החוקרים בתחום מציגים בו עבודות מחקר שמטרתן להחזיר את האימפריות אל תוך הדיון בציונות, ועל ידי כך להעשיר את המחקר אשר מבקש לחלץ את הדיון בציונות מנרטיב של היסטוריה ייחודית הכלואה בתוך...
מ"אושר עקדה" ל"פחד יצחק"
24/05/2011 - 18:30 עד 20:00
ערב דיון לכבוד ספרה של יעל פלדמן  Glory and Agony: Isaac's Sacrifice and National Narrative
לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות לאומית, עם ולאומיות
הספר לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות יהודית, עם ולאומיות נכתב מתוך הרגשת דחיפות להעלות את נושא הלאומיות — מהותה, בעיותיה ומעמדה במציאות זמננו — לדיון מחודש. ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. נסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות-פנים...
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
הנחת המוצא של קבוצת מחקר זו היא שהן בשיח הלאומי הפלסטיני והן בשיח הציוני לאדמת הארץ (פלסטין–ארץ ישראל) יש מעמד מרכזי, אולם היחס אל הסביבה, אל אותה אדמה, אינו זהה. התנועה הציונית, לדוגמה, הובילה פרויקטים רבים שמטרתם ותוצאתם היו שינוי פני הסביבה (פרויקטים כמו "הפרחת השממה" וייבוש ביצת החולה). מנגד,...
גזענות בישראל
מהם התנאים להגדרת תופעה מסוימת כגזענות? האם הגזענות מושתתת בהכרח על הנחה מוקדמת, סמויה או גלויה, בדבר קיומו של גזע? האם כל דיון בגזע (למשל דיון רפואי בגנטיקה) מוביל בהכרח לגזענות? מה הקשר בין ההיבטים הביולוגיים ובין ההיבטים התרבותיים של שאלת הגזע? האם אפשר להפריד בין גזענות לבין עוולות אחרות, דוגמת...
מיתוס וזיכרון: גלגוליה של התודעה הישראלית
ציר הזיכרון הישראלי נמתח מהמהפכה הציונית ועד לוויכוח על הפוסט-ציונות. האם הישראלים מעצבים את המיתוסים שלהם בכל דור ודור – ובוחנים אותם באופן ביקורתי – או שמא המיתוסים מתנים את דפוסי מחשבתם ופועלם? כיצד מכונן המיתוס את הזיכרון הקולקטיווי של הישראלים? מהו מקומו של זיכרון מתהווה זה בפעולה הפוליטית,...
מרחב, אדמה, בית
ספר זה מעמיד את סוגיית המרחב לבחינה תרבותית, חברתית ופוליטית. מתוך מגוון של פרספקטיבות ביקורתיות, מנתחים הכותבים השונים את משטר המקרקעין הישראלי: הקשר בין אדמה, טריטוריה ולאום; האופנים השונים של הדיבור על הגבול; המקורות הרעיוניים של פיזור האוכלוסין; ותרבות השיכונים בישראל. בכך מציגים הכותבים, בפעם...
מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל
מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיוּת ובחילוניוּת בישראל מציג לראשונה ניתוח מחקרי-ביקורתי, הבא לערער על הבחנות מקובלות בחברה הישראלית בין דתיות לחילוניות. המאמרים המכונסים בספר מציגים קשת רחבה של תחומים – פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – ומראים עד כמה פרוצות ההגדרות החדות, שבאמצעותן...
האלוהים לא ייאלם דום: המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית
הספר האלוהים לא ייאלם דום: המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית הוא ניסיון ראשון להציג את המודרנה היהודית ואת הציונות מנקודת המבט של הבעיה התיאולוגית-פוליטית. הוא מבקש לרדת לעומקה של התהום התיאולוגית-פוליטית שיצר חילון התרבות היהודית, לאור המתח הפנימי בין חילון לדת המאפיין את החברה האירופית. ביסוד...

Pages