מוגבלות

לימודי מוגבלות: מקראה
המקראה ללימודי מוגבלות היא הספר הראשון בשפה העברית בתחום לימודי המוגבלות. זהו תחום אקדמי חדשני ומרתק, המציע להתבונן במוגבלות כמושג חברתי, כזהות, כקטגוריה לניתוח ביקורתי וכבסיס לפעולה פוליטית, מתוך תפיסה טרנספורמטיבית המבקשת לשנות את פני החברה והתרבות. המחקר בתחום רחב ומגוון, ועוסק בתהליכים החברתיים...
מדריך נגישות לכנסים
חשיבות ההנגשה של כנסים אקדמיים, כנסים מקצועיים וכנסים אחרים נובעת ממרכזיותה של הזכות לנגישות כזכות אדם בסיסית לאנשים עם מוגבלויות. זכות זו זכתה להכרה במשפט הבינלאומי במסגרת אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006, והיא עוגנה גם בחקיקה המקומית במסגרת "חוק שוויון זכויות לאנשים עם...
לימודי (ביקורת) המוגבלות
יועצת: פרופ' אלין קנטר   המונח "לימודי (ביקורת) המוגבלות" -"Critical) Disability Studies)"- מתייחס לענף אקדמי בין-תחומי העוסק בחשיבה ובמחקר ביקורתיים על מקומם בחברה של אנשים עם מוגבלות. נכות ומוגבלות נתפסות לרוב כקטגוריות רפואיות הנובעות מהיכולת התפקודית של הפרט. לימודי ביקורת המוגבלות מבקשים לערער...