מדיניות קרקעית

שומרים על הכרם: מג'ד אל-כרום כמשל
המחקר מתמקד ביחסים שבין רשויות הכפר מג'ד אל-כרום לבין רשויות השלטון, ומתאר את הדרך שבה מכתיבות רשויות המדינה את תכנון הכפר. המחקר מתעד ומנתח את ההתארגנות והמחאה של תושבי הכפר ואת מידת הצלחתם במחאה זו. הבחירה בכפר זה אינה מקרית. מדובר בכפר שאוכלוסייתו מייצגת יישובים ערביים מבחינת הגודל, הרכב...