מעמד האישה

מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון: מדריך למשתמשת
המדריך מציג את מודל הפעולה של "שוות בארגונים" – תוכנית לקידום שינוי מגדרי בארגונים באמצעות מתן כלים לפעולה חברתית מעצימה לשינוי כללי המשחק הארגוניים עצמם, כך שיהפכו למכבדים, שוויוניים ומעצימים עבור נשים. בחלקו הראשון של המדריך מוצגים הרציונל והנחות היסוד של המודל, המסתמכים על הניסיון שנצבר בשנים...
נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי
החלטה 1325 היא הראשונה משבע החלטות שקיבלה מועצת הביטחון של האו"ם בשנים 2013-2000, שעניינן "נשים, שלום וביטחון". סדרת ההחלטות הזאת היא ניסיון היסטורי להטמיע נקודת השקפה מגדרית (gender mainstreaming) בפעילותם של ארגונים בין־לאומיים, והיא מבקשת לשלב בין שלושה ערכים אוניברסליים: הגנה, שוויון ושלום,...
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של...
16/06/2014 - 13:00
"תוצאות מדד המגדר מכוונות אותנו לשאול שאלה חדשה - לא מה יש לעשות על מנת לקדם את מצבן של נשים בישראל, אלא מה צריך לעשות על מנת להגיע לשוויון מגדרי. מן השאלה הזאת נגזרת חשיבה אסטרטגית חדשה". פרופ’ נעמי חזן, מנהלת שותפה של שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר בירושלים ודיקאנית בית הספר...
לחשוב אחרת על מגדר וארגון: סיכום התנסויות מתהליכי הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים
29/12/2011 - 15:30 עד 18:00
הצגת פרוייקטים בידי סטודנטים וסטודנטיות שהשתתפו בסדנה לתרגום מגדרי במסגרת התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-אביב. בתמיכת קרן הנרייך בל, ישראל
בדרך לא סלולה: נשים ערביות כמנהיגות פוליטיות בישראל
הספר דן בתופעה של התרחבות מעורבותן של נשים ערביות בפוליטיקה המקומית והארצית. זהו מחקר חלוצי, שמתעד את התופעה ומנתח אותה בהקשר של מעמדם הסוציו-פוליטי הייחודי של הערבים בישראל. ד"ר ח'אולה אבו בקר מביאה את סיפורן של נשים ערביות אחדות שהצליחו לשלב בין טיפול במשפחה ובין עשייה ציבורית למען קידום הנשים...
בין איש לאשה: מגדר, יהדות ודמוקרטיה
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).