תרבות וזהות יהודית

גיליון 6 - תוכן העניינים נפתלי רוטנברג פתח דבר   מסה גרשון גרינברג על מטה-היסטוריה והשואה   מאמרים מנחם קרן-קרץ האורתודוקסיה כרב-מערכת פסאודו-אבולוציונית   אריה אדרעי חילוניות ולאומיות: השיח ההלכתי על פורקי עול ההלכה בהקשר הציוני-דתי   ענת מרלא חפץ ונזכור את עצמנו: מקום ומקומיות בטקסי יום הזיכרון...
  תחום תרבות ומחשבה יהודית עוסק בחקר זהותם של קהילות, זרמים ותופעות של היהדות בזמננו ובביטויי התרבות, המחשבה והיצירה היהודית בכללה.  פעילויות התחום נועדו לפתח ולהעצים גישה יהודית דמוקרטית בקרב קבוצות בחברה ובמסגרת השיח ביניהן, ולחזק את המכנה המשותף בין הקבוצות והזרמים השונים על יסוד חופש הפרשנות...