הפרטה

יצחק גל-נור
יצחק גל-נור הוא פרופסור אמריטוס בקתדרה ע"ש הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם, והיה חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA) ועורך של סדרת הספרים שלה Advances in Political Scienceבהוצאת Cambridge University Press. בשנים 1994–...
ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: ההשלכות של נסיגת המדינה מאחריות לאזרחיה
01/01/2019 - 17:00 עד 20:00
הספר מבוסס על מחקר מקיף ורב-תחומי על מדיניות ההפרטה בישראל, שנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים למן שנת 2007. בספר מוצג תהליך הפרטתם של תחומים רבים במשק, ומוצע בו ניתוח כלכלי, חברתי, משפטי ופוליטי של מדיניות ההפרטה בישראל. ההפרטה שינתה את פניה ואת אופייה של החברה...
צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך
19/11/2018 - 18:00 עד 20:30
מאז שנות התשעים עוברת מערכת החינוך בישראל שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. מגמה זו מתבטאת למשל בבתי הספר הייחודיים...
מאז שנות התשעים עוברות מערכות החינוך במדינות רבות שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. בישראל למשל מגמה זו מתבטאת בהקמה של...
מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות
שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות ויש לה השלכות פוליטיות, שכן היא קשורה ליחסים בין קבוצות חברתיות ובינן לבין המדינה. תוכנית "מעגלי תעסוקה" מיועדת להחזיר תובעי גמלת הבטחת הכנסה למעגל העבודה באמצעות השמה בעבודה, המסופקת על ידי שירות התעסוקה,...
מי מפחד מרגולציה? מחקר חדש על רגולציה בישראל
19/03/2017 - 16:00 עד 20:30
במרץ 2016 הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל סובלת מעודף רגולציה, עודף בירוקרטיה ועודף משפטיזציה, וכי השילוש הזה גורם לה להיות פחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים. מחירי המוצרים והשירותים גבוהים יותר והאזרח משלם יותר. לדברי נתניהו, הרפורמה הגדולה ביותר שהממשלה יכולה לבצע היא להפחית את הנטל...
Health Service for the Schoolchild and Tipat Halav (the Well-Baby Service): Between Privatization and Nationalization
19/07/2016 - 16:45 עד 20:00
In the wake of a series of reports that revealed severe shortcomings in the privatization of the Health Service for the Schoolchild, in 2012 a process began of returning the service to the state. But recently, doubts have arisen concerning the completion of this process.At the same time, the...
שירות הבריאות לתלמיד וטיפות חלב: בין הפרטה להלאמה
19/07/2016 - 16:45 עד 20:00
בעקבות שורת דוחות שהצביעו על ליקויים חמורים הנוגעים להפרטת שירות הבריאות לתלמיד הֵחל בשנת 2012 תהליך של החזרת השירות לידי המדינה, אבל לאחרונה התעורר ספק באשר להשלמת התהליך. במקביל, בימים אלה פועלת ועדה שמינה מנכ”ל משרד הבריאות לבחינת השירות המונע לגיל הרך במסגרת טיפת חלב. שירות הבריאות לתלמיד...
מיקור חוץ של תהליכי עיצוב המדיניות במגזר הציבורי
תהליכי עיצוב המדיניות הציבורית בישראל נמסרים בשנים האחרונות לידיים פרטיות באמצעות מיקור חוץ. התהליכים המופרטים כוללים את כל שלבי עיצוב המדיניות, החל באיתור תופעות בלתי רצויות והגדרת בעיית המדיניות ויעדי המדיניות, וכלה בבחינת חלופות והמלצה על דרכי פעולה מועדפות. מיקור החוץ מתבצע במגוון התחומים שבהם...
בין פטיש ההפרטה לסדן האתיקה
23/11/2015 - 16:30 עד 20:00
בכנס זה ייבחנו סוגיות אתיות המתעוררות בעקבות תהליכי ההפרטה. המצדדים בהפרטה טוענים כי היא מביאה להגברת היעילות והתחרות, לשיפור השירות לאזרחים, לרגולציה ראויה, למניעת שחיתות, לגמישות תעסוקתית, להקטנת שירות המדינה, ולשילוב המגזר העסקי והחברתי בעשייה הציבורית. מנגד, המתנגדים טוענים כי כל אחד מהנימוקים...

Pages