היסטוריה

לימודים לבנטיניים
בבחירה לעסוק ב"לבנט" – כקונספט מחקרי, תרבותי, גיאוגרפי, קונטמפורני – מכון ון ליר בירושלים מנסה להגדיר את המושג מחדש; להסיט את נקודות המבט החיצוניות, השליליות לעתים, שאפיינו אותו לאורך ההיסטוריה וללמוד אותו באופן מחודש מתוך ניסיון לייצר נקודת מוצא אחרת: לבנט שנלמד מתוך האזור עצמו, ולבנט שמכריז על...
אנטי־נאורות
15/11/2017 - 18:00 עד 20:30
זאב שטרנהל, היסטוריון הרעיונות וחוקר מדע המדינה שקנה לו שם עולמי כחוקר הפשיזם, מעמיק כאן את חיפושו אחר המגמה שבסופו של דבר ערערה את יסודות הדמוקרטיה והעלתה את הלאומנות הרדיקלית, ששיאה במהפכות הימין של המאה העשרים. המחבר מציע פרשנות חדשה ומהפכנית המקדימה את לידתה של מגמה זו מהמועד שמייחסים לה במחקר...
ד"ר אביגיל יעקבסון
ד"ר אביגיל יעקבסון היא עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים ומרצה בכירה בחוג ללימודי אסלם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. משנת 2015 היא העורכת הראשית של כתב העת Journal of Levantine Studies הרואה אור במכון, ובשנים 2016–2017 שימשה בו המנהלת האקדמית של תחום שכנים בים התיכון. יעקבסון היא...
חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים
20/06/2016 - 18:30 עד 21:00
נקודת המוצא של הספר היא ההבנה כי הוויתור על הדיכוטומיה דת/חילוניות אין משמעו ויתור על הניסיון להבין לעומקם את תהליכי החילון. קובץ המאמרים, המבוסס על עבודתה של קבוצת מחקר במכון ון ליר בירושלים, מציע התבוננות מחודשת, ביקורתית ורב-ממדית במושג החילוניות ובתהליכי החילון, מנקודת מבט השוואתית; בעזרת בחינה...
מוזיקה מודרנית בפריז: זרים, ילידים, יהודים
16/06/2016 - 18:00 עד 20:00
ההרצאה תדון באסתטיקות המודרניסטיות של מלחינים בפריז מראשית המאה העשרים ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה. נדון ביצירותיהם של קלוד דביסי, מוריס ראוול, פול דוּקה, דריוס מיו, ארנסט בלוך, איגור סטרווינסקי, אריק סאטי, פרנסיס פולנק ואחרים, ונעיין במאמרים של אחדים מהם ובקולות מהביקורת המוזיקלית של התקופה....
פריז מבעד לעדשת המצלמה
27/12/2015 - 18:00 עד 20:00
This talk discusses the image of Paris in the cinema, especially 1950s Hollywood’s obsession with depicting the Belle Epoque. It argues that filmmakers were not just representing tired clichés of “gay paree” but also understood the debt that their art form had to the visual culture of fin-de-siècle...
אנרי ברגסון ומפנה המאות: האיש, הגותו ותקופתו
17/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מעטים הם הפילוסופים שזכו – כמו אנרי ברגסון (1859–1941) – לתהודה רחבה כל כך ולהכרה אקדמית רבה כל כך, וזאת אף ששמם זוהה עם תקופה כה מסוימת – מפנה המאה. בהרצאה זו נדון בכמה סוגיות יסוד בהגותו של ברגסון ונבחן את הרקע ההגותי והתרבותי שבו היא התפתחה. נתחקה על הקשר בין ביקורתו הפילוסופית של ברגסון ובין...
פריז בין שתי מאות: מבעד לעיניו של פרוסט
12/04/2016 - 18:00 עד 20:00
מרסל פרוסט, שנולד לתוך הבורגנות הפריזאית, השתלב עד מהרה בחברה הגבוהה של תקופתו והשתתף במפגשים רבים ב"סלונים" החשובים שלה. כך הוא זכה לחוות "מבפנים" את התקופה המלהיבה ביותר של ה-Belle Époque, את אווירת החדשנות שאפיינה אותה ואת המהפכים החברתיים שנלוו לה. חוויה זו משתקפת בצורה מרתקת ביצירתו בעקבות...

Pages