פנסיה

פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי-השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
מחקר המדיניות התבסס על היכולת להביא בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסיית החובה מ־2008. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיות בנוסח מינצר (Mincer equations) אשר בודקות את ההשפעה של ההון האנושי על השכר ועל ההסתברות להיות מבוטח ללא צו פנסיית חובה, וכן בעזרת סימולטור אקטוארי מלא אשר נבנה על ידינו...
סמינר ון ליר: תוכנית תשע”ה, 2014 – 2015 / פגישה שישית
31/05/2015 - 14:00 עד 15:30
ההרצאה תיפתח בתיאור התפתחות מדינת הרווחה ורעיון הפרישה לגמלאות ובסקירה היסטורית של נושא הפנסיה בעולם. לאחר סקירה קצרה של המצב בישראל אתמקד ברפורמות שהונהגו בשנים 1995 ו-2003 ואסביר כיצד עובדת שיטת Defined Contribution - DC (תוכניות להפרשות מוגדרות) הנהוגה היום בישראל ואדון בשאלות מה עוד צריך לשנות...
23/12/2014 - 13:30 עד 19:00
הרצאת אורח:Retirement Age and Increased Life Expectancy: A Cross-National ComparisonProf. David BlakeDirector of the Pensions Institute, Cass Business School, London UK   ​לתשומת לבכם: לבקשתו של פרופ' בלייק הרצאתו לא הוקלטה.
הפנסיה בישראל ובעולם: כיווני התפתחות עיקריים, גישות והשפעות אידיאולוגיות
בשלושים השנים האחרונות פקדו את מערכות הפנסיה בכל העולם המערבי משברים קשים, ובעקבותיהם נעשו במערכות אלו רפורמות יסודיות. המשברים, שהמומחים צפו אותם שנים רבות מראש, נבעומגורמים דמוגרפיים וכלכליים הנעוצים בתהליכים ארוכי טווח: עלייה בתוחלת החיים וירידה בילודה (לא בישראל), וירידה בקצב הצמיחה מאז 1973....
מחלוקות בכלכלה
05/04/2011 - 17:00 עד 19:00
סדרת "מחלוקות בכלכלה" מבקשת להציג באופן מאוזן סוגיות בכלכלה העומדות במרכז סדר היום הציבורי ולהשתית את הדיון הציבורי בנושאים אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. מסיבות שונות, לעתים קרובות הידע הכלכלי, התיאורטי והאמפירי של הציבור בסוגיות מסוימות אינו משקף את הידע הקיים בתחום ואת המחלוקות שמתלוות לדיון...
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל
12/04/2011 - 14:00 עד 18:00
מאבקם של העובדים הסוציאליים הציף מחדש שאלות באשר לאחריות המדינה ולמדיניות ההפרטה בישראל. בכינוס יסקרו חוקרי המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים את מצב ההפרטות בארבעה תחומים: עובדים מופרטים, מערכת הבריאות, פנסיה תעסוקתית ומערכת החינוך.    בשיתוף קרן אברט בישראל והמטה...
מערכת הפנסיה בישראל לאחר חמש-עשרה שנות רפורמה
מחקר זה הוא חלקו הראשון של מחקר מקיף אשר נועד לבחון את התפתחות מערכת הפנסיה בישראל ולסרטט את דמותה הנוכחית על הישגיה וחולשותיה. מובאת בו סקירה מקיפה של הרפורמות שהונהגו בשני העשורים האחרונים במערכת הפנסיה בישראל לשני רבדיה – רובד הביטוח הלאומי ורובד הפנסיה התעסוקתית – מתוך ניתוח מאפייניהן המרכזיים...
עולם הפנסיה החדש: אחרי המפץ של 2003
בחוברת זו נסקור את השינויים שעבר ענף הפנסיה בישראל משנת 1995 ועד היום בעקבות השינויים במדיניות הממשלה ("הרפורמות"). נדון בהרחבה ברפורמה האחרונה ונבחן את השלכותיה על זכויות המבוטחים בקרנות הפנסיה. בד בבד ננסה לבדוק מהן ההשלכות של מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח ונבקש לבחון לאן מועדות פנינו,...
אביה ספיבק
פרופסור אביה ספיבק עמית בכיר במכון ון ליר בירושלים מאז 2006, והוא אחד ממייסדי התוכנית לכלכלה וחברה במכון. מכהן כפרופסור לכלכלה בקתדרה ע"ש פול איוניר לכלכלה ניהולית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בשנים 2002–2006 היה משנה לנגיד בנק ישראל, ושימש ראש המחלקה לכלכלה ודיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה...