שואה

הכנס הבין-לאומי החמישי של אגודת חוקרי רצח עם
אירועי שלושת הימים הראשונים של הכנס התקיימו באוניברסיטה העברית ואירועי היום הרביעי נערכו במכון ון ליר בירושלים. ביום החמישי הציע הכנס שלושה סיורים בירושלים (ביד ושם, במזרח ירושלים וברובע הארמני) וכן הקרנה מיוחדת של סרט העוסק ברצח העם באינדונזיה. ההקרנה כללה גם דיון שבו השתתף הבמאי ג'ושוע אופנהיימר...
לחקור וללמד את השואה וג'נוסייד בקונטקסט של קונפליקט וטראומה
29/06/2016 - 16:00 עד 17:45
במושב מיוחד זה, המתקיים במסגרת הכנס החמישי של האיגוד הבינלאומי של חוקרי ג'נוסייד, נבקש לברר אם למצב של אלימות מתמדת יש השפעה על הדרך שבה אנו חושבים על השואה ומקרי ג'נוסייד אחרים ועל הדרך שבה אנו לומדים אותם. נבקש להשיב על שאלות כגון מה הקשר בין טראומה, אלימות, כתיבה וישראל/פלסטין במרחב שאנו חיים בו...
Marking Evil: Holocaust Memory in the Global Age
השיח על השואה יצר שפה בין-לאומית לאתיקה, לתביעות פוליטיות ולהבניות של זהות קולקטיבית, שהיא חלק מאוצר מילים כלל עולמי. הספר שלפנינו עוסק בביטויי השיח הגלובלי שנוצר בעקבות השואה באמצעות בחינה ביקורתית של האופן שבו מתפקדים ביטויים אלה והדילמות הגלומות בהם, ושל הדרכים שבהן נושאים הקשורים לשואה ממשיכים...
השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית–ערבית
07/09/2015 - 18:00
ראשיתו של הספר בקבוצת אנשי חינוך יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל, שנפגשה במהלך שנת 2008 במכון ון ליר בירושלים לעיסוק משותף בשואה ובנכבה. חוויית המפגש סביב נושאים כה טעונים הייתה מטלטלת מאוד, ובעקבותיו הוחלט לנסות ולדון בסוגיה זו באופן אנליטי וביקורתי. הספר מציע אפוא לחשוב על דרכים לזכור את השואה...
השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית–ערבית
ראשיתו של הספר השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית–ערבית בקבוצת אנשי חינוך יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל, שנפגשה במהלך שנת 2008 במכון ון ליר בירושלים לעיסוק משותף בשואה ובנכבה. חוויית המפגש סביב נושאים כה טעונים הייתה מטלטלת מאוד, ובעקבותיו הוחלט לנסות ולדון בסוגיה זו באופן אנליטי...
עולם ללא יהודים
28/04/2015 - 18:30 עד 20:30
מה היה הסיפור שהנאצים סיפרו לעצמם על עברם כדי להצדיק את השמדת היהודים? לנאצים הייתה תוכנית מרחבית מהפכנית לשלוט ברחבי אירופה תוך שהם מדכאים ורוצחים מיליוני בני אדם. מה היה הרעיון המהפכני של הזמן שנתן לגיטימציה לרעיון המהפכני של המרחב? מה היה הדמיוּן של ההיסטוריה שנתן לגיטימציה למדיניות רצחנית זו?...
15/04/2015 - 10:00 עד 10/05/2015 - 20:00
המבקר בתערוכה מוזמן להיות שותף לשאלה הפתוחה: כיצד לזכור היום, 70 שנה אחרי השואה? – איך יכיל הזיכרון את השבר ששינה לבלי שוב את העם היהודי על כל גלויותיו ועל כל עדותיו? כיצד לזכור בלי להיכנע לקורבניוּת? כיצד לזכור באופן אישי, כאן ועכשיו? ואיך להיענות בהווה ובעתיד לתביעה: "האחריות לזכור – לזכור...
מהו זיכרון? 70 שנה אחרי
15/04/2015 - 10:00 עד 16/04/2015 - 17:30
במשך שלוש שנים, קבוצת העברת זיכרון ובדיון במכון ון ליר בירושלים דנה בשאלת העברת זיכרון השואה אחרי היעלמות דור העדים. חברי הקבוצה – אמנים, חוקרים, אוצרים, היסטוריונים, אנשי מדע בתחום מחקר המוח ופסיכואנליטיקאים – חשפו את דרכי הבניית השבר בתחומיהם השונים כבסיס להבנת ריבוי הפנים של הזיכרון ולבחינת...
03/03/2014 - 18:30 עד 21:30
בעקבות חילוקי הדעות על "חוק המסתננים" ועל ההסדרים שהמדינה מבקשת לקבוע עבור מבקשי המקלט מאפריקה, עלו קולות מגוונים בנוגע לאחריותה של המדינה כלפיהם לנוכח העבר ההיסטורי של העם היהודי. בערב הדיון נבקש להעלות את שאלת הרלוונטיות של הזיכרון הלאומי הייחודי לאחריות המדינה ולקביעת מדיניותה בהווה.מהי אחריותה...
Some Reflections on Transmitting the Memory of the Shoah and Its Implications, Particularly in Israel
10/10/2013 - 17:00 עד 19:00
The lecture will deal with the process involved in the transmission of the social memory of traumatic events. It will focus particularly on the process and the implications of the transmission of the memory of the Shoah in Israel.

Pages