חרדים

"בניכוי חרדים וערבים": חרדים ופלסטינים במציאות ניאו-ליברלית
01/04/2019 - 18:00 עד 20:15
מכון ון ליר בירושלים מזמין את הציבור לדיון בשינויים המקבילים העוברים על החברה החרדית והפלסטינית בישראל בשנים האחרונות. בעוד שבמישור הפוליטי-מדינתי יהודים ופלסטינים מופרדים אלו מאלו ויהודים זוכים ליחס מועדף, הרי שבכל מה שקשור לשוק העבודה ולהשכלה הגבוהה בשנים האחרונות מתחילים להופיע דפוסי פעולה שונים...
הגדולים: האישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
העסקנים החרדים מקבלים את הוראותיהם; התקשורת החרדית מפארת אותם; האינטרנט החרדי מלא בתמונותיהם. החרדים קוראים להם 'גדולי ישראל' או בקיצור ה'גדולים'. מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר הגדולים: אישים שעיצבו את פני...
המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית
הספר המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט...
מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה
22/11/2012 - 18:30 עד 20:30
בשנים האחרונות אנחנו עדים לנוכחות גוברת של חרדים וחרדיות בחברה, בכלכלה ובתרבות בישראל. הם פוקדים מרחבי הכשרה מקצועית ותעסוקה ומבלים בקניונים; הם פעילים במפעלי החְזרה בתשובה; רבים מהם מתגוררים בערים החרדיות החדשות, הסמוכות לשני צדי הקו הירוק; הם נוכחים באמצעי התקשורת, בקולנוע ובתיאטרון; מקומם לא...
מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה
בשנים האחרונות אנחנו עדים לנוכחות גוברת של חרדים וחרדיות בחברה, בכלכלה ובתרבות בישראל. הם פוקדים מרחבי הכשרה מקצועית ותעסוקה ומבלים בקניונים; הם פעילים במפעלי החְזרה בתשובה; רבים מהם מתגוררים בערים החרדיות החדשות, הסמוכות לשני צדי הקו הירוק; הם נוכחים באמצעי התקשורת, בקולנוע ובתיאטרון; מקומם לא...
חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?
נוכחותם בולטת בשנים האחרונות בקניונים שאינם באזורים חרדיים; רבים מהם מבקרים בגן החיות בירושלים ובספארי ברמת-גן; אחרים פוקדים את מוזיאון יד ושם בירושלים, את בית התפוצות בתל-אביב ואת מוזיאוני ההגנה, האצ"ל והלח"י. בחורי ישיבה נראים מטיילים בגולן ובנגב, חלקם אף בטיולי סנפלינג. אכן, חרדים רבים בישראל...
מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרבנים יוסף שלום אלישיב, עובדיה יוסף, אליעזר מנחם שך ומנחם מנדל שניאורסון – כולם שמות מוכרים בחברה בישראל, בין השאר הודות לאזכורם התדיר באמצעי התקשורת. רבנים אלו ורבים אחרים, וחברי מועצות המפלגות החרדיות, מייצגים את המנהיגות הבכירה והממסדית...
העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. העניים החרדים מנו בשנה זו כ-20% מכלל העניים בישראל, פי שניים ממשקלם באוכלוסייה. תוכנית לצמצום העוני בישראל תהיה חייבת להתמודד עם העוני בחברה החרדית. המפתח להצלחת תוכנית כזו הוא שילוב בין...