רשויות מקומיות

מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה. התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research)...
מחקר מדיניות 14: שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל
הקצאתם של מענקים ממשלתיים לרשויות שלטוניות נדונה רבות בספרות המקצועית. חוקרים רבים בדקו על פי אילו גורמים מחלק הממשל המרכזי את התקציב לרשויות המקומיות; מיהם שחקני המפתח בתהליך זה וכיצד הם תופסים את ההקצאה — כאמצעי המשרת את מטרותיהם הפרטיות או כאמצעי להבטיח את היעילות-הגינות של הרשויות המקומיות....
שינוי שטחי שיפוט: האומנם סיפור כלכלי?
ניתן להוריד קובץ PDF  של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).
מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות?
במדינת רווחה אמורה הממשלה להעביר משאבים לקבוצות חלשות באוכלוסייה כדי לצמצם את הפערים בין עשירים לעניים. אחת הדרכים לעשות זאת היא העברת מענקים ממשרד הפנים לרשויות המקומיות, ובעיקר מענק האיזון. בשנת 2004 החל משרד הפנים להקצות את מענקי האיזון בהתאם להמלצות ועדת גדיש. מטרתו של מחקר זה לבחון את ההמלצות...
ד"ר שרית בן שמחון-פלג
ד"ר שרית בן שמחון-פלג היא חוקרת ומנהלת תוכניות בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות במכון ון ליר בירושלים. בשנים 2007–2014 הייתה המנהלת האקדמית וראש תחום המשילות בבית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת אקדמית של תוכנית "ממשק" ליישום מדע בממשל. בשנים...