זרמים ביהדות

שיח בין עולמות
מדינת ישראל הוגדרה בחוק מדינה יהודית ודמוקרטית, אך מסגרת החיים המשותפת למגזרים השונים בחברה בישראל איננה מוסכמת ורחוקה מלהיות מובנת מאליה. אל מול התחזקותם הדמוגרפית והפוליטית של מגזרים שונים כדוגמת המגזר החרדי, עולה המתח ומתחזקות תחושות של חוסר איזון חברתי ושל ערעור יציבותה של המסגרת המשותפת. ...
  תחום תרבות ומחשבה יהודית עוסק בחקר זהותם של קהילות, זרמים ותופעות של היהדות בזמננו ובביטויי התרבות, המחשבה והיצירה היהודית בכללה.  פעילויות התחום נועדו לפתח ולהעצים גישה יהודית דמוקרטית בקרב קבוצות בחברה ובמסגרת השיח ביניהן, ולחזק את המכנה המשותף בין הקבוצות והזרמים השונים על יסוד חופש הפרשנות...
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, הלכה ותרבות
במהלך המאה העשרים הפכה התנועה הרפורמית לזרם הגדול ביותר ביהדות ארצות הברית ונוספו לה שלוחות בישראל ובעולם. גידול זה בכוחה התרחש אגב שינויים עמוקים בזהותן, באורחותיהן ובעקרונותיהן של קבוצות נרחבות ביהדות הרפורמית ועל רקע יצירה דתית ותרבותית מקיפה שהובילו רבנים ואנשי רוח בתנועה.  על אף היקפה הנרחב של...
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
התנועה הקונסרבטיבית – אחת משלוש התנועות הגדולות בעולם היהודי – נתונה כיום באחת משעותיה המכריעות. המתח שנוצר בתוכה מבטא את המעבר התרבותי של המחשבה הדתית אל השיח של המאה העשרים ואחת. יסודות המחלוקת המפלגת את התנועה קשורים בעיקר (אך לא רק) למאבקים על מעמד האישה בתנועה הקונסרבטיבית, על הסמכת רבנים...
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
הישיבות החרדיות הן מרכזי הרוח של החברה החרדית ובהן נוצר עולם הידע והמשמעות שלה. הישיבה החרדית עברה ברבות השנים שינויים מפליגים בתפקידה החברתי בקרב תפוצות ומגזרים שונים. עולמות התוכן, האידיאלים והרעיונות העומדים בבסיס העולם החרדי מיוצגים ומועברים מדור לדור באמצעות החינוך בישיבות. עולם מורכב זה של...
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
במהלך שלושים השנים האחרונות צמחה בנוף החברתי של מדינת ישראל קבוצה ייחודית המכונה "חרדית-לאומית". על אף שפע הספרות והמחקר העוסקים בצדדים השונים של הציונות הדתית, הרי כמעט אין מחקר שיטתי על יחסו של הציבור החרדי-לאומי לתרבות המערבית. כדי למלא חוסר זה הוקמה קבוצה שמטרתה ביצוע מחקר שיטתי מקיף ראשון...
החברה החרדית בישראל
בשנת פעילותה הראשונה התמקדה קבוצת המחקר בנושא "הנהגה, מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל". בשנה זו חקרו חברי הקבוצה היבטים שונים של המנהיגות בחברה החרדית בישראל, וכן בחנו כמה ממקורות הסמכות שהתפתחו בחברה זו ואת מידת יחסם עם ההנהגה הדתית הממסדית הרשמית. בשנת פעילותה השנייה התמקדה הקבוצה בנושא "מדע...
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה פרקטיקה והקשרים עכשוויים
קבוצת המחקר מורכבת מחוקרים בעלי שם מתחומי מדעי היהדות ומדעי החברה, וכן מרבנים ויוצאי ישיבות העוסקים במעשה החינוכי בפועל. הקבוצה עוסקת בהקשרים עכשוויים של תנועת המוסר היהודית שנוסדה במזרח אירופה במחצית המאה התשע-עשרה בידי ר' ישראל סלנטר, ודנה בהיבטים הרעיוניים והחינוכיים שלה מפרספקטיבות עכשוויות....
החינוך היהודי בגיל הרך
קבוצת המחקר, המכנסת יחדיו אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע בכירים ואנשי שטח מהארץ ומחו"ל העוסקים בחינוך יהודי בגיל הרך, הוקמה במטרה לבצע מחקר בין-תחומי ייחודי וראשון מסוגו על הנושאים הבוערים ביותר בתחום. פורום בין-לאומי זה זימן לחברי הקבוצה הזדמנות ייחודית ללימוד הדדי ולדיאלוג מעמיק, שמטרתם לתרום להתמודדות...
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
בשנים האחרונות הולכות ומתגבשות ברחבי הארץ עשרות קבוצות המקיימות באופן סדיר מעמדי תפילה וטקסים – בשבתות, בחגים ובאירועים שונים במעגל השנה ובמעגל החיים. פעילויות אלה אינן שייכות לבתי כנסת ממוסדים, ורבים מן המשתתפים בהן אינם רואים עצמם שייכים לקהילות "דתיות".  על רקע זה הקמנו קבוצת מחקר המורכבת...

Pages