פעילה

مختبر الأبحاث هو مشروعٌ نسويٌ جديد جرى افتتاحه في معهد فان لير القدس في العام 2018. سيقوم المشروع بفحص خصائص الذاتيّة السياسيّة النسويّة المعاصرة، ويطرح تساؤلات حول الحياة السياسية التي تمكّنها، وهل تنمو منها ممارسةٌ جماعيّة سياسية فعّالة ومؤثّرة. يهدف مشروع البحث إلى بلورة زوايا نظر تحليليّة جديدة...
The research lab is an innovative feminist project that began at the Van Leer Jerusalem Institute in 2018. The project reflects on the characteristics of contemporary feminist political subjectivities, and  examines what political life it enable, and whether effective political collectivity is...
מעבדת המחקר היא פרויקט פמיניסטי חדשני שנפתח במכון ון ליר בירושלים בשנת 2018. הפרויקט יבחן מהם מאפייניה של הסובייקטיביות הפוליטית הפמיניסטית העכשווית, אילו חיים פוליטיים היא מאפשרת, והאם צומחת ממנה קולקטיביות פוליטית אפקטיבית. מטרות פרויקט המחקר הן לגבש נקודות מבט אנליטיות חדשות המתמודדות עם תצורות...
تسعى وحدة تطوير موديلات الحَوْكَمة المُدْمَجة إلى تعزيز قدرات السلطة المحليّة على النهوض برفاهيّة سكانها. يتحقق هذا الهدف بواسطة الدّمج الوثيق بين العمل الميدانيّ مع السلطات المحلية وبين إجراء بحث عميق يرافق جميع مراحل العمل. بدا البرنامج في العمل في معهد فان لير القدس في العام 2012 كبحث إجرائي (...
الرياضيات والروحانيّات الخفيّة والعلمنة
تسعى مجموعة البحث إلى دراسة العلاقة بين الرياضيات وبين الروحانية الخفيّة mysticism من ناحية، وبين العلمنة من الناحية الثانية، وذلك باستخدام الأدوات الفكرية للقرن العشرين. يدور البحث في المجموعة بمسارين يتمحور أولهما في توجّهات سائدة في فلسفة الرياضيات والتي نمت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية...
The aim of the program is to strengthen the ability of local authorities to promote the welfare of their residents. By combining cutting-edge research with fieldwork in lower-income localities, we are furthering the development of new collaborative governance arrangements. Operating since 2012, our...
الفكر السياسيّ اليهوديّ
تناولت المجموعة في سنة نشاطها الأولى مسألة الماهيّة السياسيّة للقانون اليهودي، وعملت في السنة الثانية على دراسة ومناقشة العلاقة بين مانح القانون (أي الرب) وبين المجتمع اليهودي. تمحور النقاش في مسألة استيضاح العلاقة النظريّة بين الربّ (أو الآلهة) والمجتمع السياسيّ وتنويعة الهياكل التي ارتبطوا فيها...
Mathematics, Mysticism, and Secularization
This research group aims to study the connection, in twentieth-century thought, between mathematics and mysticism, on the one hand, and secularization, on the other. The group’s research is conducted on two tracks: One track focuses on the philosophical approaches to mathematics that developed at...
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
מטרת קבוצת המחקר היא לחקור את הקשר במחשבה של המאה העשרים בין מתמטיקה ומיסטיקה מכאן לבין חילון מכאן. המחקר בקבוצה מתנהל בשני מסלולים: האחד מתמקד בגישות בפילוסופיה של המתמטיקה שהתפתחו בשלהי המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, שבהן שאלת מקומה של המתמטיקה על הציר חילון–מיסטיקה מילאה תפקיד מרכזי. במסגרת...
מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה. התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research)...

Pages