פעילה

العلوم الإنسانية والدراسات اليهودية ونظريات القانون: نظرة متقاطعة المجالات
تسعى ورشة الأبحاث إلى استيضاح المساهمة المحتملة لنظريّات القانون الكلاسيكية والحديثة لمجالات نظرية وبحثية في العلوم الإنسانية والدراسات اليهودية. تتناول نظريات القانون أسئلة نحو: ما هو القانون وبم يختلف عن السياسة والأخلاق؟ وما هي جودة التسويغات والادعاءات القانونيّة، وبم تختلف عن التسويغات...
The Humanities, Jewish Studies, and Theories of Law: An Interdisciplinary View
This research workshop aims to explore the potential contribution of classical and modern theories of law to research and scholarship in the humanities and Jewish studies. Theories of law deal with such questions as the following: What is the law and how does it differ from politics and morality?...
מדעי הרוח והיהדות ותיאוריות של המשפט: מבט בין-תחומי
מטרתה של סדנת המחקר לברר את תרומתן האפשרית של תיאוריות משפט קלאסיות ומודרניות לתחומי עיון ומחקר במדעי הרוח ובמדעי היהדות. תיאוריות המשפט עוסקות בשאלות כגון אלו: מהו החוק ובמה הוא שונה מפוליטיקה וממוסר? מה טיבם של ההנמקות והטיעונים המשפטיים ובמה הם שונים מהנמקות וטיעונים בתחומים אחרים? מה מייחד את...
السؤال حول كيفية العيش مع من يختلفون عنا اختلافا عميقاً قد يكون السؤال السياسيّ الأكثر إلحاحا في إسرائيل في مطلع القرن الواحد والعشرين، وهو التحدي الكبير الذي يقضّ مضجع الكثير من الأنظمة الديمقراطيّة المعاصرة. بالنسبة لعلم الاجتماع – وهو العلم الذي يختص ببحث المجتمع – فإن مسألة الحياة المشتركة ليست...
How to live together with those who are vastly different from us has been, perhaps, the most acute political issue in Israel in the first decades of the twenty-first century. Moreover, it is a challenge that concerns many contemporary democracies. However, for sociology—the science devoted to the...
השאלה כיצד לחיות יחד עם מי ששונים מאיתנו באופן עמוק היא אולי השאלה הפוליטית הבוערת ביותר בישראל של ראשית המאה העשרים ואחת, ואתגר הטורד את מנוחתן של רבות מן הדמוקרטיות בנות זמננו. ואולם, עבור הסוציולוגיה – המדע האמון על חקר החברה – שאלת החיים המשותפים אינה רק שאלה פוליטית מטלטלת אלא גם שאלה מחקרית...
الحياة الأخلاقيّة للأغراض
الابتكارات التكنولوجيّة في العقود الأخيرة ودرجة تعقيد الأغراض التي تُنتَج بمساعداتها تفرض تحديات جمّة على الفصل المفاهيميّ بين الأغراض وبني البشر. الروبوتات والمَرْكبات ذاتيّة القيادة تشذّ عن تعريف الأغراض بأنّها جماد ثابت؛ الخدمات الرقميّة تشذّ عن تعريف الغرض كـ "مادّة"؛ ويبذل المنتجون الكثير من...
The Ethical Life of the Object
Technological developments of the recent decades, and the complex technological objects created using them, have challenged the conceptual distinction between objects and humans. Robots and autonomous cars deviate from the definition of the object as “constant” and “stationary”; manufacturers...
مختبر الأبحاث هو مشروعٌ نسويٌ جديد جرى افتتاحه في معهد فان لير القدس في العام 2018. سيقوم المشروع بفحص خصائص الذاتيّة السياسيّة النسويّة المعاصرة، ويطرح تساؤلات حول الحياة السياسية التي تمكّنها، وهل تنمو منها ممارسةٌ جماعيّة سياسية فعّالة ومؤثّرة. يهدف مشروع البحث إلى بلورة زوايا نظر تحليليّة جديدة...
The research lab is an innovative feminist project that began at the Van Leer Jerusalem Institute in 2018. The project reflects on the characteristics of contemporary feminist political subjectivities, and  examines what political life it enable, and whether effective political collectivity is...

Pages