בריאות

מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
לימודי מוגבלות: מקראה
המקראה ללימודי מוגבלות היא הספר הראשון בשפה העברית בתחום לימודי המוגבלות. זהו תחום אקדמי חדשני ומרתק, המציע להתבונן במוגבלות כמושג חברתי, כזהות, כקטגוריה לניתוח ביקורתי וכבסיס לפעולה פוליטית, מתוך תפיסה טרנספורמטיבית המבקשת לשנות את פני החברה והתרבות. המחקר בתחום רחב ומגוון, ועוסק בתהליכים החברתיים...
Health Service for the Schoolchild and Tipat Halav (the Well-Baby Service): Between Privatization and Nationalization
19/07/2016 - 16:45 עד 20:00
In the wake of a series of reports that revealed severe shortcomings in the privatization of the Health Service for the Schoolchild, in 2012 a process began of returning the service to the state. But recently, doubts have arisen concerning the completion of this process.At the same time, the...
שירות הבריאות לתלמיד וטיפות חלב: בין הפרטה להלאמה
19/07/2016 - 16:45 עד 20:00
בעקבות שורת דוחות שהצביעו על ליקויים חמורים הנוגעים להפרטת שירות הבריאות לתלמיד הֵחל בשנת 2012 תהליך של החזרת השירות לידי המדינה, אבל לאחרונה התעורר ספק באשר להשלמת התהליך. במקביל, בימים אלה פועלת ועדה שמינה מנכ”ל משרד הבריאות לבחינת השירות המונע לגיל הרך במסגרת טיפת חלב. שירות הבריאות לתלמיד...
תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 עד 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...
האם העברת שירותי בריאות הנפש לקופות החולים היא הפרטה, ומהן השלכותיה?
07/04/2011 - 16:45 עד 20:00
ביולי 2007 עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק לרפורמה ביטוחית בבריאות הנפש, המבוססת על העברת הניהול התקציבי וההפעלה של שירותי בריאות הנפש לקופות החולים. בשבועות הקרובים יעלה הנושא לדיון שוב בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, והוא עומד לקראת הכרעה.  בכינוס נדון במשמעות הרפורמה והשלכותיה בהקשר של...
Environmental Pollution Respects No Borders
31/05/2011 - 10:00 עד 16:00
A Conference on Environment, Health and Good Neighbors  In cooperation with The Coalition for Public Health    Environmental pollution – of air, water and land – crosses borders and influences entire regions without respect for national borders, sovereignty, culture or other values. Air pollutants...
כנס SHARE - סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה בישראל / מושב מסכם
17/10/2012 - 15:45 עד 16:45
סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) הוא סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה הנערך ב-15 מדינות באירופה ובישראל. הכנס ייוחד להצגת הממצאים הראשונים של המעקב אחר מצבם של בני 50 ומעלה בישראל בתחומי החיים השונים על בסיס הנתונים שנאספו בשני הגלים הראשונים...
כנס SHARE - סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה בישראל / מושב רביעי
17/10/2012 - 14:00 עד 15:30
סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) הוא סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה הנערך ב-15 מדינות באירופה ובישראל. הכנס ייוחד להצגת הממצאים הראשונים של המעקב אחר מצבם של בני 50 ומעלה בישראל בתחומי החיים השונים על בסיס הנתונים שנאספו בשני הגלים הראשונים...
כנס SHARE - סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה בישראל / מושב שני
17/10/2012 - 10:45 עד 11:45
סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) הוא סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה הנערך ב-15 מדינות באירופה ובישראל. הכנס ייוחד להצגת הממצאים הראשונים של המעקב אחר מצבם של בני 50 ומעלה בישראל בתחומי החיים השונים על בסיס הנתונים שנאספו בשני הגלים הראשונים...

Pages