יד ושם

העברת זיכרון ובדיון
המקרה הקיצוני של השואה מציב שאלות מכוננות לגבי העברת הזיכרון, של יחיד ושל קהילה. האם היא רק איסוף של תיעוד היסטורי או גם בהכרח ביטוי של צריבות-אָפֶקט והשלמה בידיונית של החסר בין "פרטי מציאות"? ומהם הכלים הניאורלוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, תרבותיים להבנת התהליך?    השואה, כשאלת מוצא, מעלה שאלה...
להחזיר את הדיוקן: דימוי, זיכרון, שואה
06/05/2012 - 09:30 עד 15:45
כנס בשיתוף בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה  אגף המוזיאונים, יד ושם ומכון ון ליר בירושלים    הכנס התקיים בבצלאל, קמפוס הר הצופים.