רפואה

מחלוקת 9: באיזו מידה מדידת האיכות ברפואה תורמת לשיפור בריאותנו?
שלושה שחקנים עיקריים פועלים בענף שירותי הבריאות: צרכני השירות (המטופלים ומשפחותיהם), ספקי השירות (הרופאים, בתי החולים, קופות החולים ומטפלים אחרים, חברות התרופות וספקים פרטיים) והמבטחים (הפרטיים והציבוריים). במערכות רבות בעולם, הממשלה ממלאת גם היא תפקיד מרכזי – היא המתכננת והמפקחת, והיא הספקית של...
דילמות באתיקה רפואית
עם התקדמות הטכנולוגיה אנו נדרשים חדשות לבקרים להתמודד עם בעיות אתיות המתעוררות בעקבות רתימת הטכנולוגיה לצורכי הרפואה. הבעיות קשות וסבוכות ואין להן מענה מוחלט. ספר זה נועד להאיר סוגיות יסוד מהותיות המטרידות צוותים רפואיים ואנשים המתעניינים בתחום מרתק זה, תוך שימת לב למתרחש בישראל ולמתחים שהם...